โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship 2019

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มอบทุนการศึกษา 2019 DUO-Thailand Fellowship Programme ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทย และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกยุโรป

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สำหรับนักศึกษาไทย สนับสนุนเงินทุนที่ 4,800 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 183,000 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาไทย

-มหาวิทยาลัยไทย และยุโรปต้องอนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน (4 เดือน) โดยโครงการแลกเปลี่ยนจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2019

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แบบฟอร์มใบสมัครจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ และแนบเอกสารต่อไปนี้

-หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการของคู่นักศึกษา พร้อมลงนามโดยอธิบการบดี หรือผู้มีอำนาจ

-สำเนาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทย และยุโรป

-แบบฟอร์มใบสมัคร คลิก

-สำเนาหนังสือรับรองการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และยุโรป

-สำเนาแบบฟอร์มการถ่ายโอนหน่วยกิตของทุน DUO-Thailand Fellowship Programme

-สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา

-สำเนาผลการทดสอบ TOEFL, IELTS

 

วิธีการสมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัยของตน

-การยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องส่งผ่านทางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

-ต้องยื่นสมัครเป็นคู่

-แต่ละมหาวิทยาลัยของประเทศไทยสามารถเสนอชื่อผู้สมัครได้ไม่เกินสามคู่

 

ปิดรับสมัคร:

28 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.asemduo.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...