Prince Michael of Kent Scholarships ทุนป.โท ด้านการเงิน เรียนต่อที่สิงคโปร์

London School of Business and Finance (LSBF) ขณะนี้กำลังเปิดรับผู้ที่สนใจสมัครทุน Prince Michael of Kent โดยเป็นทุนสำหรับระดับปริญญาโทด้านการเงิน ศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์

หลักสูตรปริญญาโท ด้านการเงิน ออกแบบมาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และยังไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน หรือมีอย่างจำกัด

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $SGD$7,970 (ประมาณ 190,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Finance

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้ จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

-ต้องมีการทดสอบความสามารถดังต่อไปนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

-GMAT – ขั้นต่ำ 70%

-GRE – อย่างน้อย 60% ในส่วนของ Verbal Reasoning , 70 % ในส่วนของ Quantitative และ 4.0 ขึ้นไปในส่วนการเขียนเชิงวิเคราะห์

-CFA ในระดับ 1

-ซึ่งการทดสอบนี้อาจได้รับการยกเว้นตามดุลยพินิจของ GGSB Admission Board

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ

-IELTS: 6.5 (แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0)

-TOEF: IBT 94 หรือ TOEF: CBT 240

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ยังเปิดรับสมัครอยู่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.lsbf.edu.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...