ข่าวดีสำหรับน้องๆ ม.ปลาย!! BKU ให้ทุนเรียนต่อปริญญาตรี ณ ประเทศเวียดนาม

Bach Khoa University (BKU) หรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งคือ Ho Chi Minh University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้สมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุน

โดยรายละเอียดทุนการศึกษามีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนทั้งหมด 17 ทุน โดยมูลค่าทุนมีรายละเอียดดังนี้

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาตรี (เรียนแบบเต็มเวลา) ณ Bach Khoa University (Ho Chi Minh University of Technology)

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับได้ ที่นี่ 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักเรียนต่างชาติ (ไม่จำกัดสัญชาติ)

-จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบร้อยแล้ว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หนังสือเดินทาง

-ใบรับรองวุฒิจบการศึกษา

-ใบแสดงผลการเรียน

-หลักฐานคะแนนยืนยันการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ทาง oisp.bku.edu.vn/en/admission/apply-online

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

oisp.bku.edu.vn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...