ทุนการศึกษา AMA สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี ปี 2018

มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี (K-Arts) ยินดีที่จะมอบทุนการศึกษา AMA ให้แก่นักเรียนต่างชาติ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สถาบัน

วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา AMA คือการสนับสนุนนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะในการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการศึกษาและมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศ

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน ครอบคลุมการสนับสนุนดังนี้

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา

– ตั๋วเครื่องบินเดินทางเพื่อไปเข้าเรียน และขากลับเมื่อสำเร็จการศึกษา

– เบี้ยเลี้ยงรายเดือน

– หลักสูตรภาษา

– ประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน

– ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับหลักสูตรต่อไปนี้ :

– สถาบันดนตรี

– สถาบันการละคร

– สถาบันภาพยนตร์ โทรทัศน์ และมัลติมีเดีย

– สถาบันนาฏศิลป์

– สถาบันสอนศิลปะการแสดง

– สถาบันศิลปะการละครเกาหลี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– เป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์และอายุต่ำกว่า 40 ปี

– ควรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาเกาหลีในระดับที่ดี

 

วิธีการสมัคร:

เอกสารที่ต้องส่ง :

– ใบสมัคร AMA

– จดหมายแนะนำตัวเอง

– แผนการเรียน

– ต้องมีใบรับรองแพทย์ (Eng ver, Certificate of Health) เพื่อยืนยันว่ามีร่างกายแข็งแรงตามหลักสูตร AMA ที่ K-Arts

– จดหมายแนะนำ 3 ฉบับ

– Portfolio ฉบับภาษาอังกฤษ (ภาพนิ่ง วิดีโอ ดีวีดี ฯลฯ )

– สำเนาใบประกาศนียบัตร / ปริญญา / ใบรับรองการสำเร็จการศึกษากับ Apostille Transcripts อย่างเป็นทางการ ฉบับภาษาอังกฤษ

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ข้อกำหนดอื่น ๆ (ความรู้ภาษาเกาหลี / ภาษาอังกฤษใบรับรองประสบการณ์ความสำเร็จผลงาน)

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...