Holland Scholarship ทุนเรียนต่อป.ตรี และป. โท ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

Holland Scholarship เป็นทุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่นอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่ต้องการเรียนต่อที่เนเธอร์แลนด์ในระดับปริญญาตรี และโท

โดยเงินทุนสนับสนุนครั้งนี้เป็นของ Dutch Ministry of Education, Culture and Science และ Dutch research universities and universities of applied sciences แห่งเนเธอร์แลนด์

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า €5,000 (ประมาณ 192,000 บาท) โดยผู้สมัครจะได้รับทุนในช่วงปีแรกที่เข้าเรียน (ทุนเป็นทุนสนับสนุนบางส่วนเท่านั้น ไม่ใช่ทุนเต็มจำนวน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องเป็นประชากรจากประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

-ผู้สมัครต้องสมัครเรียนแบบเต็มเวลา ในระดับปริญญาตรี หรือโท ที่มหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งที่ร่วมโครงการ

-ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยที่เลือกสมัครกำหนด

-ผู้สมัครต้องไม่เคยเรียนที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์มาก่อน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย จากนั้นมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้สมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.studyinholland.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...