กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 22 อัตรา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 23 พฤษภาคม 2561

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ)

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

2. ตำแหน่ง พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน

อัตราเงินเดือน 11280-13800 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง (ทางช่างไฟฟ้า หรือ ทางช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ ทางช่างยนต์ หรือ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์)

 

3. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)

อัตราเงินเดือน 11280-13800 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง (ทางช่างเครื่องกล หรือ ทางช่างยนต์ หรือ ทางช่างกล โรงงาน หรือ ทางช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

 

4. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)

อัตราเงินเดือน 11280-13800 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง (ทางช่างไฟฟ้า หรือ ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์)

 

5. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)

อัตราเงินเดือน 11280-13800 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง (ทางช่างโยธา หรือ ทางช่างก่อสร้าง หรือ ทางช่างเทคนิค สถาปัตยกรรม)

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 23 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

เพิ่มเติม:

dede.thaijobjob.

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...