เกาะติด 9 ทุนการศึกษานานาชาติ ประจำในปี 2018 จากหลากหลายประเทศทั่วโลก

ใครอยากเรียนต่อต่างประเทศในปี 2018 หรือ 2019 ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรศึกษาทางไกล การอบรมระยะสั้น หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หลากหลายที่มีมาให้เลือกมากมาย ซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอ 2 ประเภททุนนั่นคือ “การศึกษาทางไกล และการอบรมระยะสั้น”

 

 

ทุนการศึกษาผ่านทางไกลสำหรับนักเรียนนานาชาติ

1. Commonwealth Distance Learning Scholarships

Commonwealth Distance Learning Scholarships เป็นทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศกำลังพัฒนา หรือจากสถาบันในสหราชอาณาจักรโดยตรง

 

2. Edinburgh Global Distance Learning Scholarships

University of Edinburgh มอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุนสำหรับการศึกษาทางไกลหลักสูตรปริญญาโทจากทางมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาแต่ละทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภายในเวลา 3 ปี

 

3. University of the People Tuition Free Degrees

University of the People (UoPeople) มอบโอกาสการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี หลักสูตร Business Administration และ Computer Science ค่าเล่าเรียนฟรี แต่นักเรียนต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ประมาณ $50 และค่าธรรมเนียมการสอบ $100 ต่อการสอบปลายภาค ซึ่งมีทุนการศึกษาครอบคลุมค่าบริการเหล่านี้อยู่

 

4. EdX Free Online Courses at Premier Universities

เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ที่ผู้เรียนจากทุกประเทศทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ มีหลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรีมากมายจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่งในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Harvard, MIT, และ UC Berkeley รวมทั้งยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เรียนออนไลน์สามารถรับประกาศนียบัตรจากการสำเร็จการศึกษาได้ หลักสูตรมีให้บริการสำหรับทุกคนในโลก

 

 

ทุนอบรมหรือหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

1. Hubert Humphrey Fellowships (USA)

Hubert H. Humphrey Fellowship Program เป็นปีแห่งการเสริมสร้างวิชาชีพในสหรัฐอเมริกาสำหรับมืออาชีพที่มีประสบการณ์จากประเทศที่กำหนดทั่วโลก พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 เดือนในระดับที่ไม่ใช่นักวิชาการ และระดับที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์วิชาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงรักษา ค่าประกัน ค่าเดินทาง ค่าเรียนภาษาอังกฤษ และค่าอื่นๆ

 

2. Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) (USA)

Global Undergraduate Exchange Program หรือรู้จักในชื่อ Global UGRAD ให้ทุนการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่โดดเด่นจากทั่วโลกสำหรับการศึกษา สำหรับ Non-Degree ที่เรียนเต็มเวลา

 

3. Endeavour VET Scholarship (Australia)

ทุนสนับสนุนด้านการเงินสำหรับผู้สมัครนานาชาติ เพื่อเรียนต่อ VET ในระดับประกาศณียบัตร ประกาศนียบัตรขั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา สาขาใดก็ได้ในออสเตรเลีย นานถึง 2 ปีครึ่ง โดยทุนครอบคลุมค่าเดินทาง ค่าที่อยู่อาศัย และค่าครองชีพรายเดือน

 

4. Talent for Governance Training Scholarships (Netherlands)

เป้าหมายโดยรวมของ Talent for Governance คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศในยุโรปตะวันออก (นอกสหภาพยุโรป) โดยการฝึกอบรมข้าราชการรุ่นเยาว์จากประเทศเหล่านี้ ทุนครอบคลุมค่าครองชีพพื้นฐานระหว่างที่ศึกษาอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ค่าเดินทางและค่าฝึกอบรมหลักสูตร และอื่นๆ

 

5. VLIR-UOS Training Scholarships (Belgium)

VLIR-UOS มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยของเบลเยียม ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกัน ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

 

ที่มา www.scholars4dev.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...