สถานทูตสหรัฐฯ และโครงการ YSEALI เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ FIBERS CAMP 2018

สถานทูตสหรัฐฯ และโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ FIBER CAMP

รับสมัครเยาวชนอายุ 18 – 25 ปี ที่สนใจเข้าฝึกอบรมผู้ประกอบการที่ใช้แฟชั่นเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสังคมในวันที่ 19- 21 เมษายนนี้ ที่กรุงเทพฯ

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

อบรมผู้ประกอบการที่ใช้แฟชั่นเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เยาวชนอายุ 18 – 25 ปี

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ docs.google

ปิดรับสมัคร:

10 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ysealiseeds.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...