ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ ปี 2018

ทุนการศึกษาจาก Singapore Management University (SMU) สำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ไม่ใช่สัญชาติสิงคโปร์ เพื่อฝึกฝนทักษะ และทัศนวิสัยที่จำเป็นต่อการพัฒนากลุ่มอาเซียนในอนาคต

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษานี้ จะให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเป็นรายปี (เป็นเวลา4ปี) และมอบค่าเบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพ ปีละ 5,800 SGD (ประมาณ 137,800 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลา ในหลักสูตรปริญญาตรีปีแรก ที่ SMU

– เป็นพลเมืองที่มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน * (ไม่รวมพลเมืองสิงคโปร์)

– มีผลการเรียนดีเด่น

– สามารถแสดงให้เห็นถึงทักษะความเป็นผู้นำ และมีการสื่อสารที่ดี

– มีประสบการณ์ในกิจกรรมร่วมหลักสูตร หรือเคยมีส่วนร่วมในการบริการชุมชน

– เป็นคนมีนิสัยชอบเขียนบันทึก สรุปสิ่งต่างๆ

– ผู้สมัครจะต้องยื่นขอรับทุนค่าเล่าเรียนจากรัฐบาลสิงคโปร์ ภายใต้โครงการทุนการศึกษา และจะต้องทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์อย่างน้อยสามปีหลังจากสำเร็จการศึกษา

* ประเทศในกลุ่มอาเซียนประกอบด้วย

– บรูไน

– กัมพูชา

– อินโดนีเซีย

– ลาว

– พม่า

– ฟิลิปปินส์

– มาเลเซีย

– สิงคโปร์

– ไทย

– เวียดนาม

 

วิธีการสมัคร:

การสมัครทุนการศึกษานี้ จะต้องสมัครพร้อมกันกับการสมัครเพื่อเข้าศึกษาใน SMU

 

หมดเขตรับสมัคร:

สมัครได้พร้อมกับการสมัครเข้าศึกษา

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์สำหรับสมัครเข้าศึกษา

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...