Thai Smile Airways รับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ด่วน ถึง 19 ก.พ. นี้!!

โอกาสดีมีมาให้ได้คว้าอีกแล้ว!! ขณะนี้ สายการบิน Thai Smile Airways เปิดรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครั้งที่ 2 ประจำปี 2018 !!

 

 

โดยมีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติดังนี้ :

คุณสมบัติของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

– เพศหญิง สัญชาติไทย

– เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นต้นไป

– โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร

– มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ต่ำกว่า 2 ปี

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

– เพศหญิง สัญชาติไทย

– เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 เป็นต้นไป

– โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

 

คุณสมบัติอื่นๆ

– ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

– ผู้สมัครสามารถยื่นผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับที่ 4 ขึ้นไป และผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

– ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับส่วนสูง

– สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

– บุคลิกภาพดี สดใสทันสมัย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในการบริการ

 

การแต่งกาย

ให้ผู้สมัครสวมเสื้อแขนสั้นเหนือศอก กระโปรงสั้นเหนือเข่า 4 นิ้ว ไม่ใส่สูท หากผมยาวต้องรวบผมแต่ไม่ต้องเกล้าผม ไม่สวมแว่นตา และเหล็กจัดฟัน

 

ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัครงาน

19 กุมภาพันธ์ 2018 :

– เปิดรับบัตรคิวสำหรับผู้สมัคร

– พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวน 400 ท่านแรก

– หัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ ไม่จำกัดจำนวน

สถานที่ : ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 2 สำนักงานหลักสี่ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ

บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

 

21 กุมภาพันธ์ 2018 :

– ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รายบุคคล

 

22-27 กุมภาพันธ์ 2018 :

– รอบสอบสัมภาษณ์รายบุคคล

 

6 มีนาคม 2018 :

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและประวัติอาชญากร

 

 

เอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

– เข้ารับการสัมภาษณ์ Walk-in Interview ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018

– ประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ์ที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชาและสำเร็จการศึกษา ( ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา )

– บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

– ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

– หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา

– ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสภาบัน TOEIC แสดงฉบับจริงที่มีรูปถ่ายเท่านั้น พร้อมสำเนา 1 ชุด

– ใบรับรองผลคะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ Passport size จำนวน 2 รูป

– หนังสือรับรองการผ่านงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ( สำหรับผู้สมัครตำแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ ) เอกสารรับรองการผ่านงานต้องระบุวันที่เริ่มงาน วันสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือ เอกสารรับรองการเป็นพนักงานปัจจุบัน พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

ติดต่อสอบถาม 

Cabin Crew Management Division      Tel. +662 117 8865
Human Resources Department          Tel. +662 117 8805

สาวๆ คนไหนที่เตรียมตัวเตรียมใจมาพร้อมคว้าโอกาสดีๆ แบบนี้ รีบไปสมัครเลยก่อนจะหมดเขตนะจ๊ะ!!

ที่มา : เพจ Thai Smile Airways

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...