เทคนิคการใช้ Some และ Any ให้ถูกต้องตามหลักการ รวมทั้งข้อยกเว้นบางอย่าง

โดยทั่วไปเราใช้คำว่า Some และ Any เมื่อเอ่ยถึงสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้หรือไม่จำเป็นต้องได้รับการระบุจำนวน เปรียบเทียบให้เห็นชัดในประโยคต่อไปนี้

– I saw seven deer when riding my bike in the forest yesterday. (ฉันเห็นกวางเจ็ดตัวเมื่อขี่จักรยานเมื่อวาน)

– I saw some deer when riding my bike in the forest yesterday. (ฉันเห็นกวางจำนวนหนึ่งเมื่อขี่จักรยานเมื่อวาน) ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเห็นกี่ตัว

 

 

หลักการใช้ Some ในประโยคบอกเล่า

-I got some nice presents for Christmas this year. (ใช้ some กับ presents คือนามนับได้)

-This job is going to take some time. (Time เป็นนามนับไม่ได้)

-I’m sure I’ll return to Japan some day. (ฉันแน่ใจว่าสักวันหนึ่งจะกลับไปญี่ปุ่น)

 

ใช้ Any ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม

-I didn’t get any nice presents for Christmas this year. (คริสต์มาสปีนี้ไม่ได้รับของขวัญดีๆ สักชิ้นเลย)
-I looked in the cupboard but I couldn’t find any biscuits. (ผมมองหาในตู้แต่ไม่เจอบิสกิตสักชิ้นเลย)
-I don’t need any help. (ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ)

-She’s so rude. No wonder she doesn’t have any friends. (เธอเป็นคนหยาบคาย ไม่แปลกใจเลยที่เธอไม่มีเพื่อนสักคน)

-Do you have any brothers or sisters? (คุณมีพี่สาวหรือพี่ชายสักคนมั้ย?)

-Did you catch any fish? (คุณจับปลาได้สักตัวมั้ย?)

 

ซึ่งการใช้ Some / Any ก็ค่อนข้างมีความซับซ้อน ซึ่งนั่นก็คือข้อยกเว้น

1. ใช้ Some ในการถามเพื่อเสนอหรือร้องขอ

-Would you like some more tea? (คุณต้องการชาเพิ่มมั้ย)
-Could I have some milk, please? (ผมขอนมได้มั้ย)

 

2. ใช้ Any ในประโยคบอกเล่าเมื่อหมายความว่ามันไม่สำคัญว่า.. อะไรก็ได้… เช่น

-You can come and ask for my help any time. (คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา)
-Which book shall I read? – Any one. It’s up to you. (ฉันอ่านหนังสือเล่มไหนได้บ้าง- เล่มไหนก็ได้แล้วแต่เธอเลย)

 

ที่มา esl.fis.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...