ข่าวดี!! Nanyang Technological University แจกทุนเรียนป.ตรี ที่ประเทศสิงคโปร์ ปี 2018

Nanyang Technological University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยขนาดใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ นอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้ว คุณภาพการศึกษาของที่นี่ยังติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

ในปี 2018 นี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ประกาศแจกทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติเรียนต่อระดับปริญญาตรี ใครที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดทุนได้ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนการศึกษาครอบคลุมตลอดช่วงเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด

-ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

-ค่าเดินทางมูลค่า S$3,000 โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) อย่างน้อย 1 ภาคเรียนเท่ากับ 4.5 หรือ 5.0 ขึ้นไป

-ผู้สมัครจะต้องไม่มีพันธะกับทุนอื่นๆ นอกจากทุนนี้

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขามนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่ Nanyang Technological University

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ (ไม่จำกัดสัญชาติ)

-เป็นผู้สมัครที่สมัครรับทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนดแบบเต็มเวลา

– มีหลักฐานคะแนนทดสอบ Singapore-Cambridge GCE ในระดับ A ขึ้นไป หรือ NUS High School Diploma, IB Diploma หรือประกาศนียบัตรชั้นสูงรับรองวุฒิการศึกษา 12 ปี

-มีผลการเรียนดี

-มีทักษะความเป็นผู้นำ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ภาพขนาดพาสสปอร์ต (ไฟล์ดิจิทัล) สำหรับอัพโหลดลงในใบสมัครออนไลน์

-ผลคะแนนทดสอบเพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

-แบบประเมินจากครูที่โรงเรียน โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับผู้สมัคร (แบบประเมินจะส่งให้ผู้สมัครทางอีเมลล์หลังจากที่สมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว และผู้สมัครต้องส่งเอกสารการประเมินกลับไปภายใน 7 วัน)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนออนไลน์ได้ทาง wis.ntu.edu.sg

 

ปิดรับสมัคร:

19 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.ntu.edu.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...