ทุนการศึกษา Science @Leuven สำหรับนักเรียนต่างชาติ เรียนต่อ K.U.Leuven ประเทศเบลเยียม

ทุนการศึกษา Science @ Leuven เป็นทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีแรงบันดาลใจและพรสวรรค์ ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศของ K.U.Leuven

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษาอาจสูงถึง 10,000 ยูโรเป็นเวลา 1 ปี (ประมาณ 385,000 บาท)

– ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 ปี ประกันภัย และประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน จำนวนเงินที่ได้รับสำหรับค่าครองชีพอาจแตกต่างกันไป

– สำหรับหลักสูตรปริญญาโทสองปี ทุนการศึกษาสำหรับปีที่สองจะได้รับการต่อเมื่อมีเงื่อนไขว่านักเรียนมีผลการเรียนดีในปีแรก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโทสาขาระหว่างประเทศภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ที่ K.U.Leuven ในสาขาต่อไปนี้:

– ปริญญาโทด้านดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์

– ปริญญาโทด้านชีววิทยา

– ปริญญาโทด้านชีวฟิสิกส์ ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

– ปริญญาโทด้านเคมี

– ปริญญาโทด้านภูมิศาสตร์

– ปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์

– ปริญญาโทด้านฟิสิกส์

– ปริญญาโทด้านสถิติ

– ปริญญาโทสาขาวิชาธรณีวิทยาระดับ Interuniversity (เฉพาะนักศึกษาที่สมัครวิชา Geodynamics และ Georesources หรือ Surface process และ Paleologvironments สามารถสมัครทุนการศึกษาได้)

– ปริญญาโท ด้านErasmus Mundus สาขาวิชาเคมีทฤษฎีและการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์

– การพัฒนาอย่างยั่งยืนและดินแดนของ Erasmus Mundus

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องไม่เคยศึกษาหรือทำงานที่ University of Leuven มาก่อน

– ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถเข้าถึงหลักสูตรปริญญาโทที่พวกเขาสมัครเข้าเรียน

– ผู้สมัครยังไม่ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

– ผู้สมัครมีหลักฐานแสดงความสามารถถึงผลการเรียนที่เเยี่ยม หรือประกาศนียบัตรที่เคยผ่านการอบรมมา

– ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี

– ผู้สมัครมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่คณะวิทยาศาสตร์ K.U.Leuven

– ผู้สมัครเต็มใจยอมรับเงื่อนไขที่จะทำหน้าที่เป็นทูตของโครงการ

* ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สนใจต้องสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทตามแบบฟอร์มใบสมัครของ K.U.Leuven จากนั้นต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ของทุนการศึกษา

– เฉพาะใบสมัครที่ยื่น (กับสำนักงานระหว่างประเทศและลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ของทุนการศึกษา) ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์จะได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2018 (ประจำปี)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...