ทุนการศึกษานานาชาติจากคณะสังคมศาสตร์ University of Sheffield ประเทศอังกฤษ ปี 2018

มหาวิทยาลัย Sheffield เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐใน Sheffield South Yorkshire ประเทศอังกฤษ

 

 

ขณะนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสมัครทุนการศึกษา Social Sciences International สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากนานาชาติที่จะเริ่มต้นการศึกษาในคณะสังคมศาสตร์ ช่วงเดือนกันยายนปี 2018

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนมูลค่า 2,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 87,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาต่อไปนี้

– สถาบันสถาปัตยกรรม

– สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

– ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

– สถาบันศึกษาศาสตร์

– ภาควิชาภูมิศาสตร์

– ภาควิชาวารสารศาสตร์ศึกษา

– ภาควิชาภูมิทัศน์

– ภาควิชาการเมือง

– Sheffield Methods Institute

– ภาควิชาสังคมวิทยา

– ภาควิชาศึกษาทางสังคมวิทยา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

พลเมืองของประเทศต่อไปนี้มีสิทธิสมัครได้

– Argentina

– Azerbaijan

– Bolivia

– Botswana

– Brazil

– Brunei

– Chile

– Colombia

– Ecuador

– India

– Indonesia

– Kazakhstan

– Kenya

– Malawi

– Malaysia

– Mauritius

– Mexico

– Myanmar (Burma)

– Nigeria

– Norway

– Pakistan

– Panama

– Peru

– Russia

– Singapore

– South Africa

– Sri Lanka

– Tanzania

– Thailand

– Turkey

– Uganda

– Ukraine

– Venezuela

– Vietnam

– Zambia

– Zimbabwe

 

– ผู้สมัครต้องเป็นพลเมืองที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่ระบุไว้

– ผู้สมัครต้องเริ่มเรียนหลักสูตรพื้นฐานหรือปริญญาตรี ในเดือนกันยายนปี 2018 ในสาขาที่กำหนด

– ผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษาในปีแรกของภาคการศึกษา ส่วนภาคเรียนถัดไปจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนและหน่วยกิตที่ได้รับในเทอมแรก

– ทุนการศึกษาอาจได้รับรางวัลร่วมกับทุนการศึกษาอื่น ๆ ของ University of Sheffield

– ทุนการศึกษาจะได้รับในรูปแบบของการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

– คุณต้องไม่เป็นนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนการศึกษาอื่น

– ทุนการศึกษาไม่สามารถได้รับร่วมกับการระดมทุนใด ๆ (เต็มจำนวนหรือทุนบางส่วนก็ตาม) จากผู้สนับสนุนภายนอกได้

– ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาและนอกเวลาเท่านั้น นักศึกษาที่เรียนออนไลน์หรือผ่านการเรียนทางไกลไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

– นักเรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาจะได้รับทุนการศึกษาหนึ่งปีแบบเต็มจำนวนในช่วงเวลาที่เทียบเท่ากับปีการศึกษาเต็มเวลา

– สำหรับทุนการศึกษา MArch ทุกหลักสูตรจะถือว่าเป็นการสอนในระดับปริญญาโทเท่านั้น

– นักเรียนอาจต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับสากลเช่น IELTS

 

วิธีการสมัคร:

– การสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีทั้งหมดในสหราชอาณาจักรรวมทั้งมหาวิทยาลัย Sheffield จะต้องดำเนินการผ่านทางองค์กรที่เรียกว่า University and Colleges Admissions Service หรือ UCAS การสมัครทั้งหมดต้องทำผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ UCAS

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...