ทุนการศึกษา Muriel Smith สำหรับนักเรียนต่างชาติจาก มหาวิทยาลัย Edinburgh ปี 2018

มหาวิทยาลัย Edinburgh ก่อตั้งขึ้นในปี 1582 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสก๊อตแลนด์

สถาบันวรรณคดี ภาษา และวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัย Edinburgh ยินดีที่มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในปี 2018 – 2019

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนเป็นเวลาสูงสุด 1 ปี (อัตรา EU) สำหรับหลักสูตรปริญญาโทที่เลือก สูงสุดไม่เกิน £10,100 (ประมาณ 441,000 บาท) ผู้สมัครต่างชาติที่ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวรรณกรรม ภาษา และวัฒนธรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนเจ้าบ้านหรืออยู่ในสหภาพยุโรปและนักเรียนต่างชาติสามารถสมัครได้

– ผู้สมัครต้องสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 25 เมษายน 2018

– ทุนการศึกษานี้จะมอบเงินสนับสนุนให้กับนักศึกษาหญิงระดับปริญญาโท (หนึ่งคน) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสกอตแลนด์อย่างน้อย 4 ปีก่อนที่จะเริ่มหลักสูตรปริญญาโท

ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

– Masters by Research (MScR) การศึกษาภาษาฝรั่งเศสหรือการศึกษาแบบสเปน (คาบสมุทรสเปน)

– จบการเรียนการสอนสาขาการแปลที่เชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสหรือสเปน

– นักศึกษาปริญญาเอกไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าโครงการนี้

– ทุนการศึกษานี้จะได้รับเฉพาะปีการศึกษาเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศึกษาอีกสองปีของหลักสูตร

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องแสดงให้เห็นว่าทักษะภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาโท

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

11 เมษายน 2018 โดยจะต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 25 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...