ทุนการศึกษา IESEG School of Management สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ประเทศฝรั่งเศส ปี 2018

IESEG School of Management เป็นสถาบันธุรกิจหลักสูตรหลังจบการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย Catholique de Lille ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสในแง่ของจำนวนนักศึกษาและเงินสนับสนุน

ในครั้งนี้ ทางสถาบันได้เสนอทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ในสาขา Digital Marketing & CRM ที่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับการภาคเรียนในเดือนกันยายน ปี 2018 ผู้สมัครทุกเชื้อชาติสามารถสมัครเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้

 

ทุนการศึกษา:

IÉSEGมีทุนการศึกษาจำนวนมากในรูปแบบของการยกเว้นค่าเล่าเรียนสูงสุด 50% สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ในแต่ละกรณีโดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักสูตรแยกต่างหาก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขา Digital Marketing & CRM

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้

– หลักสูตร Digital Marketing & CRM เหมาะสำหรับผู้ที่จบระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจ การตลาด วิศวกรรม ไอทีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักและต้องการเสริมสร้างความรู้ด้าน Digital Marketing & CRM

– ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (โดยเฉพาะในสาขาที่ได้กล่าวถึง) และมีผลการเรียนและทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี (IELTS 6.5, TOEFL IBT 85, TOEIC 800 และ Cambridge Exam)

– นักเรียนที่มีคะแนนIELTS 6.0 อาจได้รับสิทธิ์เข้าเรียนหลังจากสัมภาษณ์สำเร็จ

– ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือเรียนด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษมาอย่างน้อยสองปีจะได้รับการยกเว้น

– ภูมิหลังทางการศึกษาและอื่นๆ จะถูกพิจารณาเป็นกรณีไป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ (* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำถูกต้องทุกขั้นตอน โดยลิงก์ที่แนบด้านล่างนี้)

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...