ทุนเต็มจำนวน Media and Arts Technology สำหรับนักศึกษาต่างชาติในสหราชอาณาจักร ปี 2018-2019

สำหรับการเข้าเรียนในเดือนกันยายนปี 2018 ทางมหาวิทยาลัย Queen Mary แห่งลอนดอนมีทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้รับทุนสนับสนุนสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและ มีทุนการศึกษาจำกัดจำนวนสำหรับนักเรียนนานาชาติที่ต้องการยื่นสมัคร

 

 

หลักสูตรปริญญาเอกด้าน Media and Arts Technology เป็นหลักสูตร 4 ปีซึ่งเชื่อมโยงกับชุมชนวิชาการและสถาบันเทคโนโลยีด้าน sector technology institutions ของสหราชอาณาจักร เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างงานวิจัยด้านวิชาการ เทคโนโลยีดิจิทัล และอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะเปลี่ยนภาคความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเน้นเสียงดนตรี สื่อ และปฏิสัมพันธ์

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามี 2 รูปแบบคือ

– ทุนเต็มจำนวนสำหรับผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร (มีถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีที่ผ่านมา)

– ทุนการศึกษาจำนวนจำกัดสำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเงินสนับสนุนในปีล่าสุดมีมูลค่า 16,553 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 720,400 บาท )โดยไม่ต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ได้รับการชำระเงิน นอกจากนี้นักเรียนที่เรียนด้วยตัวเองก็มีสิทธิได้รับการพิจารณา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับปริญญาเอก ในหลักสูตร MAT PhD มี 3 รูปแบบคือ

– ชุดของโมดูลการเรียนการสอนขั้นสูงตั้งแต่ทักษะทางเทคนิคผ่านการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับการออกแบบการปฏิสัมพันธ์

– โครงการในภาคดิจิทัลที่สร้างสรรค์

– โครงการวิจัยระดับปริญญาเอกที่ตรวจสอบโดยวิทยานิพนธ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจากสหราชอาณาจักร / สหภาพยุโรปและนักเรียนต่างชาติสามารถยื่นขอทุนการศึกษานี้ได้

– คุณควรจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือระดับสูงในระดับปริญญาโท รวมถึงทักษะการวิเคราะห์และการวิพากษ์วิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม

– นอกจากนี้คุณควรมีพรสวรรค์ที่ชัดเจนสำหรับการวิจัยแบบสหวิทยาการรวมถึงความสามารถในการเขียนโปรแกรมหรือความสามารถทางคณิตศาสตร์

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

– โปรดทราบว่าการศึกษาในระดับปริญญาเอกแต่ละครั้งจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนเท่านั้น

– กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสาร Curriculum Vitae (CV) ของคุณ (ผู้สมัครที่มาจากประเทศที่ไม่ไดใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาาาหลักจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถด้านทักษะ)

– เขียนเรียงความแนะนำตัวเองพร้อมบอกวัตถุประงค์ในการขอทุนการศึกษาในรูปแบบหน้ากระดาศ A4 ไฟล์ pdf พร้อมระบุประสบการณ์ด้านการศึกษาหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและความสนใจในการวิจัยของคุณว่า “ทำไมคุณถึงต้องการทำวิจัยนี้ที่ QMUL และทำไมคุณถึงต้องการทำ MAT ปริญญาเอก”

– โปรดอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนการสมัครในทุกขั้นตอน ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...