ทุนการศึกษา UCL IRDR Masters สำหรับนักเรียนต่างชาติในสหราชอาณาจักร ปี 2018-2019

มหาวิทยาลัย College London มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศรางวัลทุนการศึกษาใหม่ 4 ทุนในรูปแบบเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาในสถาบัน UCL ในปีการศึกษา 2018 – 2019

 

 

โดยทางสถาบันมีเป้าหมายเพื่อบรรลุความเป็นผู้นำในด้านความเสี่ยงและการลดภัยพิบัติทั้งในสหราชอาณาจักรและในระดับสากล

มหาวิทยาลัย College London เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสหพันธ์แห่งสหราชอาณาจักร

 

 

ทุนการศึกษา:

มีทุนการศึกษาทั้งหมด 4 ทุน

ทุนการศึกษา 1 (สองรางวัล) :

– เงินสนับสนุน £ 12,500 ต่อค่าเล่าเรียนในต่างประเทศ (ประมาณ 543,900 บาท)

– หนึ่งรางวัลสำหรับนักเรียนที่เสียค่าธรรมเนียมในต่างประเทศและอีกหนึ่งทุนสำหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในประเทศ ODA

ทุนการศึกษา 2 (สองรางวัล) :

– เงินสนับสนุน 5,000 ปอนด์สำหรับค่าเล่าเรียนในต่างประเทศ (ประมาณ 217,600 บาท)

– หนึ่งทุนสำหรับนักเรียนที่เสียค่าธรรมเนียมในต่างประเทศและอีกหนึ่งทุนสำหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในประเทศ ODA

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตร MSc และ MRes

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครได้

ทุนการศึกษาทั้งหมดนี้จะได้รับการลดค่าเล่าเรียนแบบเต็มหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติและเปิดรับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่อไปนี้

– MSc สาขาความเสี่ยงและความยืดหยุ่นในการจัดการความเสี่ยง
– MSc ด้านความเสี่ยงและภัยพิบัติวิทยาศาสตร์

– MSc ด้านอวกาศ การลดความเสี่ยงและภัยพิบัติ

– MSc ความเสี่ยงในการลดอุบัติภัย

ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยการส่งคะแนนจากการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TOEFL)

ใบสมัครที่สมบูรณ์ควรอยู่ในรูปแบบของหน้ากระดาษขนาด A4 โดยมีขอบขั้นต่ำ 2 ซม. และเขียนด้วยอักษร Arial ขนาด 11 ซึ่งประกอบด้วย:

– CV 1 หน้าซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาและคะแนนของผู้สมัคร รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องและผลงานที่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือรางวัลที่เคยได้รับ

– เรียงความแสดงความคิดเห็นจำนวน 1 หน้าที่สรุปความได้ว่า เหตุใดคุณคิดว่าคุณควรได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษาและคุณจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการรับทุน IRDR ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษากลายเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในภาคส่วนต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงอธิบายความตั้งใจที่จะใช้ปริญญาที่ได้รับในอาชีพในอนาคตของคุณอย่างไร

 

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางอีเมลล์ โดยส่งในหัวข้อ “UCL IRDR Masters Scholarship Application”

 

หมดเขตรับสมัคร:

27 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...