ทุนการศึกษา Clark Graduate Bursary Fund ที่มหาวิทยาลัย Glasgow สหราชอาณาจักร ปี 2018

มหาวิทยาลัย Glasgow ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษา Clark Graduate Bursary Fund เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสหราชอาณาจักร

โดยมีจุดมุ่งหมายคือการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Glasgow สหราชอาณาจักร

 

 

มหาวิทยาลัย Glasgow เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาาาอังกฤษในการเรียนการสอนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสกอตแลนด์

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษามูลค่า 500 – 1,500 ปอนด์ (ประมาณ 22,000 – 65,800 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษานี้มีให้เลือกตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโท ปริญญาเอกและที่สูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ต้องเป็นผู้สมัครที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัย Glasgowหรือ Strathclyde หรือกำลังศึกษาและมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

– ผู้สมัครจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

 

วิธีการสมัคร:

– ขั้นตอนการสมัครประจำปี สามารถยื่นคำร้องได้ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม- 1 ตุลาคมของทุกปี

– การสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

– การสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาจะจัดขึ้นที่เมือง Glasgow ในที่ประชุม Governors ช่วงเดือนพฤศจิกายน

– ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการติดต่อภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนการสัมภาษณ์และจะได้รับทุนการศึกษาก่อนสิ้นปี

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 มีนาคม – 1 ตุลาคมของทุกปี

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...