ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Stockholm สำหรับเรียนต่อสวีเดน ปี 2018

มหาวิทยาลัย Stockholm เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจจะเรียนต่อในประเทศสวีเดน

ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยในประเทศนอกสหภาพยุโรป EU/EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียน

 

 

มหาวิทยาลัย Stockholm เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในเมือง Stockholm ประเทศสวีเดนมีสาขาวิทยาศาสตร์สองสาขาคือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสาขามนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษานี้จะมอบให้เฉพาะค่าเล่าเรียนของผู้ได้รับทุน (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเสนอ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจากประเทศนอก EU / EEA / สวิตเซอร์แลนด์สามารถสมัครได้

– ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาทั่วไปรวมถึงข้อกำหนดเฉพาะสำหรับหลักสูตรที่คุณสนใจ

ต้องการภาษาอังกฤษ: ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทียบเท่าหลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 / B จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของสวีเดน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์พร้อมแนบเอกสารดังนี้

– ใบรับรองวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตร

– ใบรับรองผลการเรียนและคะแนนฉบับสมบูรณ์

– หลักฐานแสดงความสามารถด้านทักษะภาาาอังกฤษ

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...