17 ทุนประจำเดือนมกราคม ที่สามารถสมัครได้ก่อนหมดฤดูหนาวนี้ ใครสนใจรีบเลย!!

มีข้อมูลทุนการศึกษาดีๆ มาให้อีกแล้วจ้า!!

สำหรับใครที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศและต้องการลดค่าใช้จ่ายด้วยการยื่นขอทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัยรุ่นใจร้อนที่ไม่อยากจะรอนาน นี่คือ 17 ทุนการศึกษาแบบเร่งด่วนที่สุดที่จะมอบให้ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2018!!

 

 

ทุนการศึกษา Decor Matters Scholarship

– มูลค่า : 500 เหรียญ (ประมาณ 16,000 บาท)

– หมดเขต : 2 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดให้นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือเรียนแบบไม่เต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในช่วงปีการศึกษา 2017-2018

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความส่ง

 

ทุนการศึกษา MARVELOPTICS Scholarship

– มูลค่า : 1,500 เหรียญ (ประมาณ 49,000 บาท)

– หมดเขต : 5 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในหลักสูตร 4 ปี ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความหรือทำวิดีโอส่ง

 

 

ทุนการศึกษา Matinée Multilingual Annual College Scholarship

– มูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)

– หมดเขต : 5 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดให้นักเรียนที่ลงเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือสหราชอาณาจักร

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความส่ง

 

Satellite internet scholarship

– มูลค่า : 500 เหรียญ (ประมาณ 16,000 บาท)

– หมดเขต : 7 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดให้นักศึกษาใหม่และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความส่ง

 

 

Jonestshirts scholarship

– มูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)

– หมดเขต : 8 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความส่ง

 

Urban Taylor Scholarship

– มูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)

– หมดเขต : 8 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดให้นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนหรือวางแผนที่จะเข้าเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทปีในภาคฤดูใบไม้ผลิ

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความส่ง

 

 

Injury Scholarship

– มูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)

– หมดเขต : 15 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดให้นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยชุมชนหรือมหาวิทยาลัย

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความส่ง

 

Moving Scholarship

– มูลค่า : 500 เหรียญ (ประมาณ 16,000 บาท)

– หมดเขต : 15 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดให้นักศึกษาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่จะเข้าเรียนในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2018

– ความต้องการ GPA : 2.5

– ต้องเขียนเรียงความส่ง

 

 

Youth Leadership Conferences

– มูลค่า : สูงสุด 2,000 เหรียญ (ประมาณ 65,000 บาท)

– หมดเขต : 15 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : เปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่เกรด 9 – 12

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความส่ง

 

Primestyle.com $500 Scholarship

– มูลค่า : 500 เหรียญ (ประมาณ 16,000 บาท)

– หมดเขต : 15 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดให้แก่ผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องให้เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความส่ง

 

 

studentcam

– มูลค่า : สูงสุด 5,000 เหรียญ (ประมาณ 163,000 บาท)

– หมดเขต : 18 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : การแข่งขันเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับเกรด 6-12

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความหรือทำวิดีโอส่ง

 

Connecther

– มูลค่า : สูงสุด 5,000 เหรียญ (ประมาณ 163,000 บาท)

– หมดเขต : 20 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดรับนักศึกษาระดับเกรด 8 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องทำภาพยนตร์สั้นส่ง

 

 

THE MELDON LAW COLLEGE SCHOLARSHIP

– มูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)

– หมดเขต : 20 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ ในภาคฤดูใบไม้ร่วงปี 2018

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความส่ง

 

Technology Addiction Awareness Scholarship

– มูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)

– หมดเขต : 30 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยในปัจจุบัน

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความส่ง

 

Impact Sign’s Annual $1,000 Scholarship

– มูลค่า : 1,000 เหรียญ (ประมาณ 32,700 บาท)

– หมดเขต : 31 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดให้นักศึกษาที่ลงเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2018

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องทำการออกแบบสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำหนดส่ง

 

 

HELPING PETS” $500 COLLEGE SCHOLARSHIP

– มูลค่า : 500 เหรียญ (ประมาณ 16,000 บาท)

– หมดเขต : 31 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ทุนการศึกษาเปิดให้นักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในปี 2018 และต้องการมีส่วนร่วมในองค์กรพิทักษ์และพัฒนาชีวิตสัตว์

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความส่ง

 

The Fountain Essay Contest 2017

– มูลค่า : สูงถึง 1,000 เหรียญ (ประมาณ 16,000 บาท)

– หมดเขต : 31 มกราคม 2018

– มีสิทธิได้รับ : ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุหรือเงื่อนไขในการเข้าร่วม

– ไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– ต้องเขียนเรียงความส่ง

 

เวลาสมัครเหลือไม่มากแล้ว เพราะฉะนั้นรีบดู รีบหาข้อมูลแล้วตัดสินใจสมัครทุนที่ต้องการได้เลยจ้า ส่วนข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของทุนการศึกษาตามที่เราแนบเอาไว้ได้เลย อย่าช้าจะพลาดโอกาสเอาน้า :)

ที่มา : thescholarshipsystem.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...