ทุนการศึกษา Prestige ที่มหาวิทยาลัย Carleton ประเทศแคนาดาปี 2018

มหาวิทยาลัย Carleton ตั้งอยู่ใน Ottawa , Ontario ประเทศแคนาดา ในครั้งนี้ ได้เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษา Prestige สำหรับปีการศึกษา 2018-2019 โดยเป็นทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษา Chancellor จำนวน 10 ทุน มอบเงินสนับสนุนรวม $30,000 (แบ่งออกเป็น $ 7,500 x 4 ปี)(ประมาณ 998,700 บาท)

-ทุนการศึกษา Richard Lewar จำนวน 7 ทุน มอบเงินสนับสนุนรวม $21,500 (แบ่งออกเป็น $6,500 ในปีแรก และปีละ $5,000 ในปีที่หลือ) (ประมาณ 715,700 บาท)

-ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Carleton จำนวน 3 ทุน มอบเงินสนับสนุนรวม $20,000 (แบ่งออกเป็น 5,000 เหรียญ x 4 ปี) (ประมาณ 665,800 บาท)

-ทุนการศึกษา Shad Valley of Excellence มหาวิทยาลัย Carleton จำนวน 2 ทุน มอบเงินสนับสนุนรวม $20,000 (แบ่งออกเป็น 5,000 เหรียญ x 4 ปี) (ประมาณ 665,800 บาท)

-ทุนการศึกษา Riordon จำนวน 1 ทุน มอบเงินสนับสนุน ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนในปีที่ 1 – 4

-ทุนการศึกษา Collins Prestige จำนวน 1 ทุน มอบเงินสนับสนุน ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนในปีที่ 1 – 4

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเสนอให้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เพื่อให้ได้รับการพิจารณาสำหรับทุนการศึกษาPrestige นักเรียนต้องสมัครเข้าเรียนใน มหาวิทยาลัย Carleton เป็นครั้งแรกหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายหรือ CEGEP และยังไม่เคยสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น

-สำหรับทุนการศึกษาPrestige ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ย 90% หรือมากกว่า – คณะกรรมการคัดเลือกจะประเมินตามช่วงเวลาของกิจกรรมในชุมชนหรือกิจกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาของคุณ

-ใบสมัครหนึ่งใบใช้สำหรับทุกทุนของ Prestige

-พลเมืองทุกเชื้อชาติสามารถสมัครได้

-ต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสมัครเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ของระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Carleton

-ผลการเรียนในการศึกษาก่อนหน้านี้ถือเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

-ภาษาที่ใช้สอนในมหาวิทยาลัย Carleton คือภาษาอังกฤษ ดังนั้น นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความสามารถด้านภาษาในระดับที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดได้ โดยการนำเสนอผลการเรียนที่เป็นทางการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (หลักสูตรเต็มเวลา) ในโรงเรียนมัธยมวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในแคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร:

โปรดกรอกรายละเอียดและส่งใบสมัครไปยังสำนักงานทุนการศึกษาภายในวันที่กำหนด

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...