ทุนนักศึกษาใหม่ต่างชาติ ที่วิทยาลัย Lane Community สหรัฐอเมริกา ปี 2018

วิทยาลัย Lane Community เป็นวิทยาลัยหลักสูตรสองปี ตั้งอยู่ในเมือง Eugene รัฐ Oregon สหรัฐอเมริกา เสนอมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่จากต่างชาติ โดยทุนนี้ มีขึ้นเพื่อเป็นรางวัลแก่นักเรียนที่แสดงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีคุณสมบัติเหมาะสม

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– มูลค่าทุนจะมีตั้งแต่ $500-$3,500 (ประมาณ 16,000 -115,200 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครได้

– ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่จากต่างชาติมีให้สำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนที่ Lane มาก่อน

– ได้รับทุนผ่านการแข่งขัน

– ผู้ได้รับทุนต้องทำงานเป็นอาสาสมัครจำนวน 25 ชั่วโมง

– เงินสนับสนุนจะถูกนำไปใช้กับค่าเล่าเรียนของผู้ได้รับทุน หลังการลงทะเบียนสมบูรณ์

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

– กรุณากรอกใบสมัครให้สมบูรณ์

– คำถามที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง คือข้อมูลที่ต้องระบุ

– อัปโหลดสำเนาใบรับรองทางการศึกษาและผลการเรียนจากโรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัยของคุณ

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...