ทุน Howard University Trustee เรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2018

มหาวิทยาลัย Howard ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศแจกทุน Howard University Trustee แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2018

โดยมหาวิทยาลัย Howard เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐฯ

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลทุนการศึกษาได้ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนที่กำหนด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในสาขาดังต่อไปนี้ คลิ๊ก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากชาติอื่นๆ ไม่จำกัดสัญชาติ

-ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย

-มี GPA 3.00 ขึ้นไป

-เป็นผู้ต้องการการสนับสนุนด้านการเงิน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนออนไลน์ได้ที่ www2.howard.edu

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.howard.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...