ทุนการศึกษา AJ Drexel สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อในสหรัฐอเมริกา ปี 2018

มหาวิทยาลัย Drexel เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งใบสมัครทุนการศึกษา AJ Drexel สำหรับโครงการทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี

จุดมุ่งหมายของทุนการศึกษานี้คือการเปิดโอกาสและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการชั้นเลิศได้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย

 

 

Drexel เป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยที่มุ่งมั่นที่จะรวมเอาเทคโนโลยีระดับสูงเข้ากับนักวิชาการ การวิจัย การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ ในสถานที่ของ Drexel ที่ฟิลาเดลเฟีย

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนมีมูลค่าแตกต่างกันไป

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนทั้งจากในและต่างประเทศสามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้

– นักศึกษาปีหนึ่งที่ลงทะเบียนแบบเต็มเวลา (โอนหน่วยกิตมา) สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ได้ยกเว้นหลักสูตร ACE

– ทุนการศึกษานี้สามารถต่ออายุได้ สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หากคุณมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 และยังคงสถานะการเรียนแบบเต็มเวลา

– ผู้สมัครต้องมีความรู้ในภาษาของสถาบันที่จะเข้าไปศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ผ่านทางออนไลน์

– การพิจารณาเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาจะมีขึ้นพร้อมกับการพิจารณาเพื่อตอบรับเข้าศึกษาในสถาบัน

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 พฤศจิกายนของทุกปี

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...