Hong Kong Research Grants Council มอบทุนการศึกษาเรียนฮ่องกง สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สถาบัน Hong Kong Research Grants Council (RGC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 โดยโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นความต้องการของนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทั่วโลกให้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสถาบันของฮ่องกง

 

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกมีมากกว่า 230 ทุนในปีการศึกษา 2018 -2019

มอบทุนการศึกษาประจำปีมูลค่า 240,000 เหรียญฮ่องกง (ประมาณ1,014,000 บาท) และค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางสำหรับการประชุมและการวิจัยมูลค่า 10,000 เหรียญฮ่องกง (ประมาณ 42,250 บาท) ต่อปี แก่ผู้รับทุนแต่ละรายเป็นเวลาไม่เกินสามปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาเอก ผู้รับทุนสามารถเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยรายละเอียดของสาขาที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเปิดรับสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ที่แนบมานี้

• City University of Hong Kong

• Hong Kong Baptist University

• Lingnan University

• The Chinese University of Hong Kong

• The Education University of Hong Kong

• The Hong Kong Polytechnic University

• Hong Kong University of Science and Technology

• The University of Hong Kong

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติ ผู้ต้องการสมัครเรียนในระดับปริญญาเอกหลักสูตรเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยในเครือสถาบัน UGC ที่ได้รับการสนับสนุนจากฮ่องกง โดยจำกัดประเทศบ้านเกิด ประสบการณ์การทำงาน หรือเชื้อชาติในการสมัคร

– ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงผลการเรียนที่โดดเด่น ความสามารถในการวิจัย ทักษะการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและภาวะผู้นำ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Hong Kong PhD Fellowship Scheme Electronic System (HKPFSES)) เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิง HKPFS ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2017 เวลา 12:00:00 น.(ตามเวลาฮ่องกง) ก่อนยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยที่ต้องการ

สิ่งสำคัญคือต้องอ่านวิธีสมัครและเข้าชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและเว็บไซต์เฉพาะของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการตามลิงก์ที่แนบไว้ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครทุนการศึกษานี้

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 ธ.ค. 2017 (มอบให้ประจำปีทุกๆ ปี)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...