ทุนการศึกษา LEG International Talent สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเนเธอร์แลนด์ปี 2018

มหาวิทยาลัย Utrecht ได้สร้างโครงการทุนการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถโดดเด่น เข้าเรียนระดับปริญญาโทในเนเธอร์แลนด์ โดยจะมอบทุนการศึกษาประมาณ 15 ทุนต่อปี

ตัวมหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1636 ตั้งอยู่ในใจกลางประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปที่มุ่งมั่นจะมอบการศึกษาที่เป็นเลิศในราคาที่นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาได้

นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในระดับสากล ในด้านนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณภาพสูงสำหรับการวิจัยและการเรียนการสอนที่ถูกจัดอันดับโดย Shanghai Ranking ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัย Utrecht เป็นอันดับ 1 ในเนเธอร์แลนด์และอันดับที่ 47 ของโลก

ส่วนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของเนเธอร์แลนด์และอันดับที่ 12 ในยุโรป

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาประมาณ 15 ทุนต่อปี หลังได้รับทุนการศึกษา นักเรียนทุนจะสามารถจ่ายเงินส่วนที่เหลือของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้

– สำหรับนักเรียนที่ต้องชำระค่าเล่าเรียนตามกฎหมาย (ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนใน EU / EEA): 5,000 ยูโร (ประมาณ 196,650 บาท)

– สำหรับนักเรียนที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป / นักเรียน EEA): 17,500 ยูโร (ประมาณ 688,280 บาท)

– ในหลักสูตรปริญญาโท 2 ปีทุนการศึกษาจะได้รับการต่ออายุในปีที่สอง หากนักเรียนมีความก้าวหน้าในการศึกษา

– นักศึกษาโปรดทราบว่าทุนนี้ไม่ใช่ทุนการศึกษาเต็มจำนวน และอาจจำเป็นต้องหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถศึกษาและจ่ายค่าครองชีพได้เต็มจำนวน โปรดศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดมูลค่าของทุนที่ทางมหาวิทยาลัยแนะนำ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตราภาษาอังกฤษ ในสาขากฏหมาย เศรษฐศาสตร์และการปกครอง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้:

-ผลการเรียนก่อนหน้านี้ โดยแนบเอกสารแสดงผลการเรียน เกียรติบัตร หรือจดหมายแนะนำมาประกอบ

-วิสัยทัศน์ทางด้านอาชีพของนักเรียนในสาขาที่จะเรียน

-การมีส่วนร่วมทางสังคมของนักเรียน (เช่นกิจกรรมนอกหลักสูตร)

-คุณภาพและสอดคล้องของจดหมายแสดงแรงบันดาลใจที่อยากจะเข้าเรียนต่อ

-คุณภาพของใบสมัคร (ความสมบูรณ์ ความถูกต้องและความเหมาะสม)

-ไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติดัตช์

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่อื่นที่ไม่ใช่เนเธอร์แลนด์

-สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อขอรับวีซ่าชาวดัตช์ได้

โปรดทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เหล่านี้ แม้เพียงหนึ่งข้อ คุณจะถูกตัดสิทธิ์จากการรับทุนการศึกษานี้โดยทันที

 

 

วิธีการสมัคร:

-นักเรียนที่ต้องการจะได้รับทุนการศึกษาต้องสมัครเข้าเรียนต่อก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ โดยไม่ต้องสมัครแยกต่างหาก

-สำหรับทุนการศึกษา LEG International Talent การยื่นขอทุนการศึกษา Utrecht Excellence Scholarship จะถือเป็นคำร้องขอทุนการศึกษา LEG International Talent Scholarship ด้วย หากคุณไม่ได้สมัคร UES (เช่นเนื่องจากคุณเป็นนักเรียนของ EU / EEA) คุณต้องขอจดหมายแนะนำ (ซึ่งเป็นเอกสารที่ขอสำหรับการสมัครเข้าเรียนของคุณโปรดดูที่ ‘การรับเข้าเรียนและการสมัคร’ ต่อหนึ่งหลักสูตร)  การสมัครเข้าเรียนหลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์จะไม่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่เริ่มต้นปีการศึกษาถัดไป

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...