เรียนรู้ 35 ศัพท์ใหม่ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่เพิ่งถูกบรรจุลงใน Oxford Dictionaries

ก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษอัพเดทใหม่ ที่เพิ่งถูกเพิ่มลงใน Oxford Dictionary กันแล้ว และในบทความนี้ผมมีมาเพิ่มเติมอีก 35 คำ เป็นคำศัพท์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักมาก่อน หรือบางคำศัพท์อาจจะคุ้นๆกันบ้าง มีอยู่ 35 คำดังต่อไปนี้ครับ

 

oxfordB_270815

 

1. Bling (n): Expensive, ostentatious clothing and jewelry.

2. Bromance (n): A close but non-sexual relationship between two men.

3. Chillax (v): Calm down and relax.

4. Crunk (adj): Very excited or full of energy.

5. D’oh (ex): Exclamation used to comment on a foolish or stupid action, especially one’s own.

6. Droolworthy (adj): Extremely attractive or desirable.

7. Frankenfood (n): Genetically modified food.

8. Grrrl (n): A young woman regarded as independent and strong or aggressive, especially in her attitude to men or in her sexuality (A blend of “Grrrr” and “Girl.”)

9. Guyliner (n): Eyeliner that is worn by men.

10. Hater (n): A person who greatly dislikes a specified person or thing.

11. Illiterati (n): People who are not well educated or well informed about a particular subject or sphere of activity.

12. Infomania (n): The compulsive desire to check or accumulate news and information, typically via mobile phone or computer.

13. Jeggings (n): Tight-fitting stretch trousers for women, styled to resemble a pair of denim jeans.

14. La-la Land (n): A fanciful state or dream world. Also, Los Angeles.

15. Locavore (n): A person whose diet consists only or principally of locally grown or produced food.

16. Mankini (n): A brief one-piece bathing garment for men, with a T-back.

17. Mini-Me (n): A person closely resembling a smaller or younger version of another.

18. Muffin Top (n): A roll of fat visible above the top of a pair of women’s tight-fitting low-waisted trousers.

19. Muggle (n): A person who is not conversant with a particular activity or skill.

20. Noob (n): A person who is inexperienced in a particular sphere or activity, especially computing or the use of the Internet.

21. Obvs (adv): Obviously.

22. OMG (ex): Used to express surprise, excitement, or disbelief. (Dates back to 1917.)

23. Po-po (n): The police.

24. Purple State (n): A US state where the Democratic and Republican parties have similar levels of support among voters.

25. Screenager (n): A person in their teens or twenties who has an aptitude for computers and the Internet.

26. Sexting (n): The sending of sexually explicit photographs or messages via mobile phone.

27. Textspeak (n): Language regarded as characteristic of text messages, consisting of abbreviations, acronyms, initials, emoticons. (wut hpns win u write lyk dis.)

28. Totes (adv): Totally.

29. Truthiness (n): the quality of seeming or being felt to be true, even if not necessarily true.

30. Twitterati (n): Keen or frequent users of the social networking site Twitter.

31. Unfriend (v): Remove (someone) from a list of friends or contacts on a social networking site.

32. Upcycle (v): Reuse (discarded objects or material) in such a way as to create a product of higher quality or value than the original.

33. Whatevs (ex, adv): Whatever.

34. Whovian (n): A fan of the British science-fiction television series Doctor Who.

35. Woot (ex): (Especially in electronic communication) Used to express elation, enthusiasm, or triumph.

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...