6 คู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักสร้างความสับสนให้กับผู้เรียน

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์อยู่ไม่น้อยที่มักจะสร้างความสับสนให้กับผู้เรียน บทความนี้ผมก็มีตัวอย่างของ “6 คู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักสร้างความสับสนให้กับผู้เรียน” จะมีคำว่าอะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ

 

confused

 

1. beside / besides

beside: preposition meaning ‘next to’, ‘at the side of’

Examples:

I sit beside John in class.
Could you get me that book? It’s beside the lamp.

besides: adverb meaning ‘also’, ‘as well’; preposition meaning ‘in addition to’

Examples:

(adverb) He’s responsible for sales, and a lot more besides.
(preposition) Besides tennis, I play soccer and basketball.

 

2. clothes / cloths

clothes: something you wear – jeans, shirts, blouses, etc.

Examples:

Just a moment, let me change my clothes.
Tommy, get your clothes on!

cloths: pieces of material used for cleaning or other purposes.

Examples:

There are some cloths in the closet. Use those to clean the kitchen.
I have a few pieces of cloth that I use.

 

3. dead / died

dead: adjective meaning ‘not alive’

Examples:

Unfortunately, our dog has been dead for a few months.
Don’t touch that bird. It’s dead.

died: past tense and past participle of the verb ‘to die’

Examples:

His grandfather died two years ago.
A number of people have died in the accident.

 

4. experience / experiment

experience: noun meaning something that a person lives through, i.e. something that someone experiences. – also used as an uncountable noun meaning ‘knowledge gained by doing something’

Examples:

(first meaning)His experiences in Germany were rather depressing.
(second meaning) I’m afraid I don’t have much sales experience.

experiment: noun meaning something that you do to see the result. Often used when speaking about scientists and their studies.

Examples:

They did a number of experiments last week.
Don’t worry it’s just an experiment. I’m not going to keep my beard.

 

5. felt / fell

felt: past tense and past participle of the verb ‘to feel’

Examples:

I felt better after I had a good dinner.
He hasn’t felt this well for a long time.

fell: past tense of the verb ‘to fall’

Examples:

He fell from a tree and broke his leg.
Unfortunately, I fell down and hurt myself.

 

6. female / feminine

female: the sex of a woman or animal

Examples:

The female of the species is very aggressive.
The question ‘female or male’ means ‘are you a woman or a man’.

feminine: adjective describing a quality or type of behaviour that is considered typical for a woman

Examples:

He’s an excellent boss with a feminine intuition.
The house was decorated in a very feminine manner.

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...