รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Adjective 500 คำที่ใช้บ่อยที่สุด

บทความนี้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษ ผมก็มี ชุดคำศัพท์ Adjective 500 คำที่ใช้บ่อยที่สุด” มาฝากเพื่อนๆกัน ลองเอาไปท่องจำกันดูได้เลยครับ

 

talking-fingers

 

Word Frequency Type
different 215 (adjective)
used 204 (adjective)
important 160 (adjective)
every 95 (adjective)
large 95 (adjective)
available 94 (adjective)
popular 81 (adjective)
able 74 (adjective)
basic 61 (adjective)
known 60 (adjective)
various 59 (adjective)
difficult 58 (adjective)
several 55 (adjective)
united 55 (adjective)
historical 52 (adjective)
hot 50 (adjective)
useful 49 (adjective)
mental 47 (adjective)
scared 45 (adjective)
additional 41 (adjective)
emotional 35 (adjective)
old 34 (adjective)
political 34 (adjective)
similar 32 (adjective)
healthy 30 (adjective)
financial 29 (adjective)
medical 29 (adjective)
traditional 29 (adjective)
federal 28 (adjective)
entire 27 (adjective)
strong 27 (adjective)
actual 26 (adjective)
significant 24 (adjective)
successful 24 (adjective)
electrical 23 (adjective)
expensive 23 (adjective)
pregnant 23 (adjective)
intelligent 20 (adjective)
interesting 20 (adjective)
poor 20 (adjective)
happy 19 (adjective)
responsible 19 (adjective)
cute 18 (adjective)
helpful 18 (adjective)
recent 18 (adjective)
willing 18 (adjective)
nice 17 (adjective)
wonderful 17 (adjective)
impossible 16 (adjective)
serious 16 (adjective)
huge 15 (adjective)
rare 15 (adjective)
technical 15 (adjective)
typical 15 (adjective)
competitive 14 (adjective)
critical 14 (adjective)
electronic 14 (adjective)
immediate 14 (adjective)
aware 13 (adjective)
educational 13 (adjective)
environmental 13 (adjective)
global 13 (adjective)
legal 13 (adjective)
relevant 13 (adjective)
accurate 12 (adjective)
capable 12 (adjective)
dangerous 12 (adjective)
dramatic 11 (adjective)
efficient 11 (adjective)
powerful 11 (adjective)
foreign 10 (adjective)
hungry 10 (adjective)
practical 10 (adjective)
psychological 10 (adjective)
severe 10 (adjective)
suitable 10 (adjective)
numerous 9 (adjective)
sufficient 9 (adjective)
unusual 9 (adjective)
consistent 8 (adjective)
cultural 8 (adjective)
existing 8 (adjective)
famous 8 (adjective)
pure 8 (adjective)
afraid 7 (adjective)
obvious 7 (adjective)
careful 6 (adjective)
latter 6 (adjective)
obviously 6 (adjective)
unhappy 6 (adjective)
acceptable 5 (adjective)
aggressive 5 (adjective)
boring 5 (adjective)
distinct 5 (adjective)
eastern 5 (adjective)
logical 5 (adjective)
reasonable 5 (adjective)
strict 5 (adjective)
successfully 5 (adjective)
administrative 4 (adjective)
automatic 4 (adjective)
civil 4 (adjective)
former 4 (adjective)
massive 4 (adjective)
southern 4 (adjective)
unfair 4 (adjective)
visible 4 (adjective)
alive 3 (adjective)
angry 3 (adjective)
desperate 3 (adjective)
exciting 3 (adjective)
friendly 3 (adjective)
lucky 3 (adjective)
realistic 3 (adjective)
sorry 3 (adjective)
ugly 3 (adjective)
unlikely 3 (adjective)
anxious 2 (adjective)
comprehensive 2 (adjective)
curious 2 (adjective)
impressive 2 (adjective)
informal 2 (adjective)
inner 2 (adjective)
pleasant 2 (adjective)
sexual 2 (adjective)
sudden 2 (adjective)
terrible 2 (adjective)
unable 2 (adjective)
weak 2 (adjective)
wooden 2 (adjective)
asleep 1 (adjective)
confident 1 (adjective)
conscious 1 (adjective)
decent 1 (adjective)
embarrassed 1 (adjective)
guilty 1 (adjective)
lonely 1 (adjective)
mad 1 (adjective)
nervous 1 (adjective)
odd 1 (adjective)
remarkable 1 (adjective)
substantial 1 (adjective)
suspicious 1 (adjective)
tall 1 (adjective)
tiny 1 (adjective)
more 597 (adjective, adverb)
some 501 (adjective, pronoun, adverb)
one 441 (adjective, noun, pronoun)
all 438 (adjective, pronoun, noun)
many 397 (adjective, noun, pronoun)
most 378 (adjective, noun, adverb)
other 369 (adjective, noun, pronoun)
such 236 (adjective, adverb)
even 223 (adjective, verb, adverb)
new 210 (adjective, adverb)
just 208 (adjective, adverb)
good 201 (adjective, noun, adverb)
any 190 (adjective, adverb)
each 173 (adjective, adverb)
much 165 (adjective, adverb)
own 130 (adjective, verb)
great 126 (adjective, noun, adverb)
another 123 (adjective, pronoun)
same 120 (adjective, pronoun, adverb)
few 117 (adjective, noun, pronoun)
free 115 (adjective, adverb, verb)
right 113 (adjective, adverb, noun)
still 112 (adjective, noun, adverb)
best 108 (adjective, adverb, noun)
public 97 (adjective, noun)
human 92 (adjective, noun)
both 91 (adjective, adverb)
local 90 (adjective, noun)
sure 90 (adjective, adverb)
better 86 (adjective, adverb, noun)
general 85 (adjective, noun)
specific 83 (adjective, noun)
enough 82 (adjective, adverb, interjection)
long 82 (adjective, noun, adverb)
small 81 (adjective, adverb)
less 75 (adjective, adverb, preposition)
high 74 (adjective, noun, adverb)
certain 71 (adjective, pronoun)
little 71 (adjective, adverb)
common 69 (adjective, noun)
next 64 (adjective, adverb, noun)
simple 63 (adjective, noun)
hard 61 (adjective, adverb)
past 60 (adjective, noun, preposition)
big 59 (adjective, noun)
possible 59 (adjective, noun)
particular 58 (adjective, noun)
real 58 (adjective, adverb, noun)
major 53 (adjective, noun, verb)
personal 53 (adjective, noun)
current 52 (adjective, noun)
left 52 (adjective, adverb)
national 52 (adjective, noun)
least 50 (adjective, adverb)
natural 50 (adjective, noun, adverb)
physical 50 (adjective, noun)
short 48 (adjective, adverb, noun)
last 47 (adjective, adverb, noun)
single 45 (adjective, noun, verb)
individual 44 (adjective, noun)
main 42 (adjective, noun)
potential 42 (adjective, noun)
professional 42 (adjective, noun)
international 41 (adjective, noun)
lower 41 (adjective, adverb)
open 41 (adjective, verb, noun)
according 40 (adjective, verb)
alternative 39 (adjective, noun)
special 39 (adjective, noun)
working 39 (adjective, noun)
true 38 (adjective, adverb, verb)
whole 38 (adjective, noun, adverb)
clear 35 (adjective, adverb, verb)
dry 35 (adjective, verb, noun)
easy 35 (adjective, adverb, interjection)
cold 34 (adjective, noun, adverb)
commercial 34 (adjective, noun)
full 34 (adjective, adverb, noun)
low 34 (adjective, noun, adverb)
primary 33 (adjective, noun)
worth 33 (adjective, noun)
necessary 31 (adjective, noun)
positive 31 (adjective, noun)
present 30 (adjective, noun, verb)
close 29 (adjective, adverb, verb)
creative 29 (adjective, noun)
green 28 (adjective, noun, verb)
late 28 (adjective, adverb, noun)
fit 27 (adjective, verb, noun)
glad 27 (adjective, noun)
proper 27 (adjective, adverb, noun)
complex 26 (adjective, noun, verb)
content 26 (adjective, verb, noun)
due 26 (adjective, noun, adverb)
effective 26 (adjective, noun)
middle 26 (adjective, noun)
regular 26 (adjective, noun)
fast 25 (adjective, adverb, verb)
independent 25 (adjective, noun)
original 25 (adjective, noun)
wide 25 (adjective, adverb)
beautiful 24 (adjective, noun, interjection)
complete 24 (adjective, verb)
active 23 (adjective, noun)
negative 23 (adjective, noun, interjection)
safe 23 (adjective, noun)
visual 23 (adjective, noun)
wrong 23 (adjective, adverb, noun)
ago 22 (adjective, adverb)
quick 22 (adjective, adverb, noun)
ready 22 (adjective, verb)
straight 21 (adjective, adverb, noun)
white 21 (adjective, noun, verb)
direct 20 (adjective, adverb, verb)
excellent 20 (adjective, interjection)
extra 20 (adjective, adverb, noun)
junior 20 (adjective, noun)
pretty 20 (adjective, adverb, noun)
unique 20 (adjective, noun)
classic 19 (adjective, noun)
final 19 (adjective, noun)
overall 19 (adjective, adverb, noun)
private 19 (adjective, noun)
separate 19 (adjective, verb, noun)
western 19 (adjective, noun)
alone 18 (adjective, adverb)
familiar 18 (adjective, noun)
official 18 (adjective, noun)
perfect 18 (adjective, verb, noun)
bright 17 (adjective, adverb, noun)
broad 17 (adjective, noun)
comfortable 17 (adjective, noun)
flat 17 (adjective, adverb, noun)
rich 17 (adjective, noun)
warm 17 (adjective, verb)
young 17 (adjective, noun)
heavy 16 (adjective, noun, adverb)
valuable 16 (adjective, noun)
correct 15 (adjective, verb)
leading 15 (adjective, noun)
slow 15 (adjective, adverb, verb)
clean 14 (adjective, adverb, verb)
fresh 14 (adjective, adverb)
normal 14 (adjective, noun)
secret 14 (adjective, noun)
tough 14 (adjective, noun)
brown 13 (adjective, noun, verb)
cheap 13 (adjective, adverb)
deep 13 (adjective, noun, adverb)
objective 13 (adjective, noun)
secure 13 (adjective, verb)
thin 13 (adjective, adverb, verb)
chemical 12 (adjective, noun)
cool 12 (adjective, adverb, noun)
extreme 12 (adjective, noun)
exact 11 (adjective, verb)
fair 11 (adjective, adverb, noun)
fine 11 (adjective, adverb, verb)
formal 11 (adjective, noun, adverb)
opposite 11 (adjective, noun, preposition)
remote 11 (adjective, noun)
total 11 (adjective, noun, verb)
vast 11 (adjective, noun)
lost 10 (adjective, verb, idiom)
smooth 10 (adjective, adverb, verb)
dark 9 (adjective, noun, idiom)
double 9 (adjective, noun, verb)
equal 9 (adjective, noun, verb)
firm 9 (adjective, verb, adverb)
frequent 9 (adjective, verb)
internal 9 (adjective, noun)
sensitive 9 (adjective, noun)
constant 8 (adjective, noun)
minor 8 (adjective, noun, verb)
previous 8 (adjective, idiom)
raw 8 (adjective, noun, idiom)
soft 8 (adjective, noun, adverb)
solid 8 (adjective, noun)
weird 8 (adjective, noun)
amazing 7 (adjective, verb)
annual 7 (adjective, noun)
busy 7 (adjective, verb)
dead 7 (adjective, noun, adverb)
false 7 (adjective, adverb, idiom)
round 7 (adjective, noun, adverb)
sharp 7 (adjective, verb, adverb)
thick 7 (adjective, adverb, noun)
wise 7 (adjective, verb, idiom)
equivalent 6 (adjective, noun)
initial 6 (adjective, noun, verb)
narrow 6 (adjective, verb, noun)
nearby 6 (adjective, adverb)
proud 6 (adjective, idiom)
spiritual 6 (adjective, noun)
wild 6 (adjective, adverb, noun)
adult 5 (adjective, noun)
apart 5 (adjective, adverb)
brief 5 (adjective, noun, verb)
crazy 5 (adjective, noun, idiom)
prior 5 (adjective, noun, idiom)
rough 5 (adjective, noun, adverb)
sad 5 (adjective, noun)
sick 5 (adjective, noun, idiom)
strange 5 (adjective, adverb)
external 4 (adjective, noun)
illegal 4 (adjective, noun)
loud 4 (adjective, adverb)
mobile 4 (adjective, noun)
nasty 4 (adjective, noun)
ordinary 4 (adjective, noun)
royal 4 (adjective, noun)
senior 4 (adjective, noun)
super 4 (adjective, adverb, noun)
tight 4 (adjective, adverb)
upper 4 (adjective, noun)
yellow 4 (adjective, noun, verb)
dependent 3 (adjective, noun)
funny 3 (adjective, noun)
gross 3 (adjective, adverb, verb)
ill 3 (adjective, adverb, noun)
spare 3 (adjective, noun, verb)
sweet 3 (adjective, noun)
upstairs 3 (adjective, noun)
usual 3 (adjective, noun)
brave 2 (adjective, noun, verb)
calm 2 (adjective, noun, verb)
dirty 2 (adjective, verb)
downtown 2 (adjective, adverb, noun)
grand 2 (adjective, noun)
honest 2 (adjective, adverb)
loose 2 (adjective, verb)
male 2 (adjective, noun)
quiet 2 (adjective, noun, verb)
brilliant 1 (adjective, noun)
dear 1 (adjective, noun, adverb)
drunk 1 (adjective, noun)
empty 1 (adjective, verb, noun)
female 1 (adjective, noun)
inevitable 1 (adjective, noun)
neat 1 (adjective, noun)
ok 1 (adjective, adverb, noun)
representative 1 (adjective, noun)
silly 1 (adjective, noun)
slight 1 (adjective, verb, noun)
smart 1 (adjective, verb, noun)
stupid 1 (adjective, noun)
temporary 1 (adjective, noun)
weekly 1 (adjective, adverb, noun)
that 1743 (pronoun, adjective, adverb)
this 864 (pronoun, adjective, adverb)
what 461 (pronoun, adjective, adverb)
which 449 (pronoun, adjective)
time 369 (noun, adjective, verb)
these 344 (pronoun, adjective)
work 224 (noun, adjective, verb)
no 213 (adverb, adjective, noun)
only 208 (adverb, adjective, conjunction)
then 179 (adverb, adjective)
first 176 (adverb, adjective)
money 174 (noun, adjective)
over 170 (preposition, adjective, noun)
business 127 (noun, adjective)
his 125 (pronoun, adjective)
game 117 (noun, adjective, verb)
think 116 (verb, adjective, noun)
after 110 (preposition, adjective, adverb)
life 107 (noun, adjective)
day 98 (noun, adjective)
home 72 (noun, adjective, adverb)
economy 71 (noun, adjective)
away 59 (adverb, adjective)
either 57 (conjunction, adjective)
fat 54 (noun, adjective, verb)
key 54 (noun, adjective, verb)
training 54 (noun, adjective)
top 53 (noun, adjective, verb)
level 51 (noun, adjective, verb)
far 46 (adverb, adjective)
fun 46 (noun, adjective, verb)
house 46 (noun, adjective, verb)
kind 43 (noun, adjective)
future 40 (noun, adjective)
action 37 (noun, adjective)
live 35 (verb, adjective, adverb)
period 35 (noun, adjective)
subject 34 (noun, adjective, adverb)
mean 33 (verb, adjective, noun)
stock 32 (noun, adjective, verb)
chance 31 (noun, adjective, verb)
beginning 30 (noun, adjective, verb)
upset 30 (verb, adjective)
chicken 29 (noun, adjective)
head 29 (noun, adjective, verb)
material 29 (noun, adjective)
salt 29 (noun, adjective, verb)
car 28 (noun, adjective)
appropriate 26 (verb, adjective)
inside 26 (noun, adjective, preposition)
outside 26 (noun, adjective, preposition)
standard 26 (noun, adjective)
medium 22 (noun, adjective)
choice 21 (noun, adjective)
north 19 (noun, adjective, adverb)
square 19 (noun, adjective, adverb)
born 17 (verb, adjective, past particple)
capital 17 (noun, adjective)
shot 17 (noun, adjective)
front 16 (noun, adjective, verb)
living 16 (noun, adjective)
plastic 16 (noun, adjective)
express 15 (verb, adjective, adverb)
feeling 14 (noun, adjective)
otherwise 14 (adverb, adjective)
plus 14 (preposition, adjective, noun)
savings 14 (noun, adjective, preposition)
animal 13 (noun, adjective)
budget 13 (noun, adjective, verb)
minute 13 (noun, adjective, verb)
character 12 (noun, adjective, verb)
maximum 12 (noun, adjective)
novel 12 (noun, adjective)
plenty 12 (noun, adjective, adverb)
select 12 (verb, adjective)
background 11 (noun, adjective)
forward 11 (adverb, adjective, noun)
glass 11 (noun, adjective, verb)
joint 11 (noun, adjective, verb)
master 11 (noun, adjective, verb)
red 11 (noun, adjective, idiom)
vegetable 11 (noun, adjective)
ideal 10 (noun, adjective)
kitchen 10 (noun, adjective)
mother 10 (noun, adjective, verb)
party 10 (noun, adjective, verb)
relative 10 (noun, adjective)
signal 10 (noun, adjective, verb)
street 10 (noun, adjective, idiom)
connect 9 (verb, adjective)
minimum 9 (noun, adjective)
sea 9 (noun, adjective, idiom)
south 9 (noun, adjective, adverb)
status 9 (noun, adjective)
daughter 8 (noun, adjective)
hour 8 (noun, adjective, idiom)
trick 8 (noun, adjective, verb)
afternoon 7 (noun, adjective)
gold 7 (noun, adjective)
mission 7 (noun, adjective)
agent 6 (noun, adjective, verb)
corner 6 (noun, adjective, verb)
east 6 (noun, adjective, adverb)
neither 6 (conjunction, adjective, pronoun)
parking 6 (noun, adjective)
routine 6 (noun, adjective)
swimming 6 (noun, adjective)
winter 6 (noun, adjective, verb)
airline 5 (noun, adjective)
designer 5 (noun, adjective)
dress 5 (noun, adjective, verb)
emergency 5 (noun, adjective)
evening 5 (noun, adjective)
extension 5 (noun, adjective)
holiday 5 (noun, adjective, verb)
horror 5 (noun, adjective)
mountain 5 (noun, adjective, idiom)
patient 5 (noun, adjective)
proof 5 (noun, adjective, verb)
west 5 (noun, adjective, adverb)
wine 5 (noun, adjective, verb)
expert 4 (noun, adjective)
native 4 (noun, adjective)
opening 4 (noun, adjective)
silver 4 (noun, adjective, verb)
waste 4 (verb, adjective, noun)
plane 3 (noun, adjective, verb)
leather 2 (noun, adjective, verb)
purple 2 (noun, adjective, verb)
specialist 2 (noun, adjective)
bitter 1 (noun, adjective)
incident 1 (noun, adjective)
motor 1 (noun, adjective, verb)
pretend 1 (verb, adjective)
prize 1 (noun, adjective, verb)
resident 1 (noun, adjective)

 

ที่มา: talkenglish

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...