ห้ามพลาด!! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น(ปริญญาตรี) สมัคร 8-12 มิถุนายนนี้

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ได้มอบทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนต่างชาติ ประจำปี 2559

 

เพื่อนๆที่สนใจสามารถสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น.

 

ทั้งนี้ ข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนๆที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นก็สามารถสมัครได้ครับ

 

20150506-1430901113.4983-7

 

เงื่อนไขของทุน

– เริ่มรับทุนตั้งแต่เมษายน 2016 – มีนาคม 2021 โดยจะได้เข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก่อนเป็นระยะเวลา 1 ปี ยกเว้นผู้ที่ได้รับทุนในสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนในมีนาคม 2023
– จะได้รับเงินค่าใช้จ่าย 117,000 เยนต่อเดือน , ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ , ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา ,ค่ารักษาพยาบาล 70% ตามจริง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 17-21 ปี (นับถึง 1 เมษายน 2559)
3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วหรือคาดว่าจะจบภายในเดือนมีนาคม 2016
4. มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมดังนี้
– มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไป หรือ
– มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 และผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 หรือ 4
– มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.30 และผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 หรือ 2

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. Admission Form
3. รูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 cm ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ
4. ทรานสคริปต์ระดับมัธยมปลาย (ม.4-5) หากจบการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย ทรานสคริปต์ (ระดับ4-5-6)
5. ใบรับรองจากโรงเรียนว่าจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 2016 หรือใบรับรองสถานภาพนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หากจบชั้นม.ปลาย ใช้ใบรับรองผลสำเร็จการศึกษา
6. ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นหรือผลสอบ EJU(หากมี)
7. จดหมายจากผู้ปกครองยอมรับข้อตกลงในการสมัครเพื่อขอรับทุน

 

ทั้งนี้ เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โทร.053-203367 ต่อ 190 (เจ้าหน้าที่ คุณ ณิชาภัส) ต่อ 104 (เจ้าหน้าที่ คุณ วัลลภ) สอบถามได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น. หยุด เสาร์ – อาทิตย์

อ่านระเบียบการเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ที่ “ระเบียบการ”

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...