มาดูอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศไหนได้เท่าไรกันบ้าง!?

ค่าจ้างขั้นต่ำ หมายถึง ค่าตอบแทนขั้นต่ำที่จ่ายให้คนทำงานเพื่อตอบแทนการทำงานหรือบริการภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยต้องไม่มีการหักเงินโดยข้อตกลงเฉพาะรายหรือข้อตกลงร่วม  ซึ่งรับรองโดยกฎหมาย

 

สำหรับบทความนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดู อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละประเทศในอาเซียน ว่าแต่ละประเทศจะมากน้อยสักแค่ไหน เมื่อเทียบกับบ้านเราครับ

 

1. กัมพูชา

ae1

แม้จะมีการถกเถียงกันภายในประเทศเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำแต่ก็ยังมิได้มีการดำเนินการ โดยมีค่าจ้างขั้นต่ำเฉพาะในอุตสากรรมเครื่องแต่งกายและรองเท้าที่เป็นไปตามทักษะฝีมือ สำหรับผู้ฝึกงานประมาณ 31.60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน (ประมาณ 976.6 บาท) คนงานทดลองงานอย่างน้อย 59 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน (ประมาณ 1,829 บาท) และคนงานทั่วไป 64.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน (ประมาณ 1,929.9 บาท) โดย 2 กลุ่มหลังได้เพิ่มค่าครองชีพให้ 6.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน (ประมาณ 195.3 บาท)

 

2. อินโดนีเซีย

ae2

มีค่าจ้างขั้นต่ำในทุกจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ในปี 2555 และร้อยละ 13 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 โดยมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแปรผันตามภูมิภาคระหว่าง 85 – 226 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน หรือประมาณ ๒,๖๓๕-๗,๐๐๖ บาท

 

3. มาเลเซีย 

ae3

มีการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำในช่วงต้นเดือนมกราคม 2556 โดยมีอัตราค่าจ้างเป็นไปตามพื้นที่ ระหว่าง 265-298 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน หรือประมาณ 8,215-9,238 บาท

 

4. พม่า 

ae4

ไม่มีการกำหนดค่าค้างขั้นต่ำในพม่า อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างภาครัฐได้ค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ 56.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน ประมาณ 1760.8 บาท ขณะที่แรงงานรายวันต้องได้รับค่าชดเชยอย่างน้อย 2.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน ประมาณ 71.3 บาท

 

5. ฟิลิปปินส์

ae5

ได้เริ่มให้มีการเพิ่มค่าครองชีพประมาณ 0.5 เหรียฐสหรัฐฯ ในค่าจ้างรายวันขั้นต่ำ รวมเป็น 9.30 เหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 288.30 บาท เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 อย่างไรก็ตาม ยังมี ความแตกต่างระหว่างแรงงานที่ไม่ใช่ภาคเกษตร และแรงงานในภาคเกษตร อีกทั้งยังแตกต่างกันตามพื้นที่ โดยมีค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ 10.2-11.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน สำหรับภาคนอกเกษตร (non-agriculture work) ในพื้นที่รอบเมืองหลวง และ 5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน ประมาณ 155 บาท สำหรับภาคเกษตรที่ ไม่ต้องเพาะปลูก (non-plantation agriculture) ในพื้นที่ห่างไกล สำหรับค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยของภาคนอกเกษตร (non-agricultural work) ทุกพื้นที่คือ 6.8 เหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 210.8 บาท

 

6. สิงคโปร์

ae6

ไม่มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ได้มีการหารือเรื่องนี้ในรัฐสภาเมื่อเดือนมีนาคม 2556 อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงสุดในอาเซียน โดยจากข้อมูลสถิติของกระทรวงกำลังคน พบว่า สิงคโปร์มีค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ที่ 1,020 เหรียญสิงคโปร์ ต่อเดือน หรือประมาณ 25,500 บาท (ข้อมูล ณ ปี 2554) โดยแตกต่างไปตามสาขาอาชีพ และข้อมูลล่าสุดค่าจ้างต่ำสุดเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 800 – 1,500 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน หรือประมาณ 20,000 – 37,500 บาท (คิดอัตรา แลกเปลี่ยน 25 บาท/ 1 เหรียญสิงคโปร์) ซึ่งในกรณีบางสาขาอาชีพค่าจ้างมากกว่า 10,000 หรียญสิงคโปร์ ต่อเดือน หรือประมาณ 250,000 บาท

 

7. ไทย

ae7

มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ 10.34 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน (คิดเป็น 300 บาท/วัน) โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6-60 หรืออาจมากกว่าแล้วแต่ฐานเดิมของจังหวัด

 

8. เวียดนาม

ae8

เมื่อเดือนมกราคม 2556 ได้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 หรือมากกว่าทั่วประเทศ โดยมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำระหว่าง 79-113 เหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 2,449 – 3,503 บาท ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่

 

9. ลาว

ae9

กำหนดค่าจ้างรายเดือนขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จาก 43.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน (ประมาณ 1348.5 บาท) เป็น 78.15 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน (ประมาณ 2422.65 บาท) ในปี 2554 และเพิ่มค่าอาหารกลางวัน 1.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน (ประมาณ 34.1 บาท)

 

10. บรูไน 

ae10

ไม่มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ แต่มีการอภิปรายในปี 2553 และในสมัย การประชุมรัฐสภาในเดือนมีนาคม 2556 โดยกล่าวว่ามีความจำเป็นต้องทำการศึกษาเรื่องมาตรฐานการดำเนินการในปัจจุบันของภาคเอกชนก่อนจะมีการพิจารณาทางกฎหมาย

ข้อมูลจาก: labour.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...