AFS จัดโครงการเพื่อการการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปี 2557

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS ประเทศไทย) จัดโครงการเพื่อการการเรียนรู้ด้านภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อไปศึกษาและพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษาครับ

 

afs2

 

โดยจุดประสงค์ของโครงการ ก็เพื่อการสร้างความเข้าใจและการอย่รู่วมกัน ทั้งในด้านการใช้ทักษะ ค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างลงตัวครับ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องออกเงินในบางส่วนด้วยตนเองด้วยครับ ดังนี้

 

– 13,600 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 420,000 บาท – ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
– 11,000 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 340,000 บาท – ประเทศอาร์เจนตินา ออสเตรีย เบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส) บราซิล ชิลี เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นอรเวย์ รัสเซีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และจีน (อยู่หอพัก)
– 10,000 ดอลล่าร์า หรือประมาณ 310,000 บาท – ประเทศเบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาดัทช์) โบลิเวีย โคลอมเบีย โดมินิกัน สาธารณรัฐเชค ฮังการี ลัตเวีย ปานามา ปารากวัย เปรู ปอร์ตุเกส และสโลวาเกีย
– 9,100 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 282,000 บาท – ประเทศเซอร์เบีย ตุรกี และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
– 7,900 ดอลล่าร์า หรือประมาณ 245,000 บาท – ประเทศอินเดีย และฟิลิปปินส์
– 7,200 ดอลล่าร์า หรือประมาณ 223,000 บาท – ประเทศฮ่องกง อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
– ในส่วนของประเทศที่นอกเหนือจากประเทศในข้อ 1- 6 มูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

afs3

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 – ถือสัญชาติไทย
 – เกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2540 – 31 ธันวาคม 2542 
 – กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2557
– ไม่ได้เป็นนักศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียน

 – ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมานี้ 
 – มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 – มีผลการเรียนเทอมสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.30 และไม่ได้ติด 0 หรือ ร หรือหมดสิทธิสอบ

 

afs1

 

สำหรับน้องๆที่ประสงค์จะสมัครรับทุนสนับสนุนโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม และต้องมีคุณสมบัติ โดยแยกตามทุนต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

1. ทุน Corporate Scholar Program (CSP)
– ผู้สมัครต้องเป็นบุตร-ธิดาของพนักงานบริษัท หน่วยงาน และองค์กรเจ้าของทุน

 

2. ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (Financial Aid Scholarships)
– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 2.80 และต้องไม่มีผลการเรียนติด 0, ร และ มส
– มีความสามารถพิเศษ เช่น ในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ
– มีผลงานด้านการช่วยเหลือชุมชน จิตอาสา หรือการเป็นผู้นำในโรงเรียน
– บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีรายได้รวมกันเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท

 

3. ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study)
– นับถือศาสนาอิสลาม
– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.0 และต้องไม่มีผลการเรียนติด 0, ร และ มส
– บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีรายได้รวมกันเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 50,000 บาท

 

afs4

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูผู้ประสานงาน AFS ของแต่ละโรงเรียน ผู้ประสานงาน AFS เขต หรือศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

 

หรือสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ ฝ่ายคัดเลือก ส่งเสริมอาสาสมัครและพัฒนาโครงการ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย  Tel: 0 2980 1002-6 ต่อ 502 ถึง 509 โดยจะปิดรับสมัครวันที่  20 พฤษภาคม 2557

 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนนี้ได้ที่ เวปไซต์หลัก  หรือ AFS Intercultural Programs Thailand

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...