เรียนจบปริญญาตรี มีแววตกงานมากที่สุด สาเหตุเป็นเพราะอะไรกัน?

ดร.เสาวณี จันทะพงษ์ ผู้บริหารทีมนโยบายเงินทุนเคลื่อนย้าย ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในปัจจุบันว่า

 

ตลาดแรงงานยังมีความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการแรงงานของตลาดและการผลิตแรงงานรุ่นใหม่ โดยความต้องการตลาดแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือที่จบการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา  ในขณะที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียนต่อปริญญาตรี จึงเป็นกลุ่มที่ตกงานมากที่สุด

 

nj1

 

นอกจากนี้ ระบบการศึกษายังผลิตแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดที่ต้องการคนจบสายวิทยาศาสตร์มากกว่าสายสังคมศาสตร์ แต่ผู้ที่จบการศึกษาสายวิทยาศาสตร์มีเพียงแค่ 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

 

คุณภาพแรงงานและคุณภาพการศึกษาที่ด้อยกว่าประเทศอื่นๆนั้น ยังส่งผลให้แรงงานไทยขาดทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านไอที ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์

 

nj2

 

อีกทั้งแรงงานไทยยังเลือกงานและไม่ต้องการทำงานหนัก 3 ประเภท คือ งานสกปรก งานยาก และงานอันตราย จนทำให้เกิดการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทดแทนเป็นจำนวนมาก

 

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...