รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี มอบทุนแบบเต็มจำนวนปริญญาโทและเอก เรียนต่อเกาหลีใต้

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 13 ทุน ในโครงการ KGSP Graduate Program 2014 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 ครับ

 

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้เงินสนับสนุนครอบคลุมค่าคอร์สเรียนปรับภาษาเกาหลี 1 ปี รวมไปถึงค่าเดินทางโดยสายการบิน  ค่าตั้งรกราก ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าทำวิจัย ค่าประกันสุขภาพ ตลอดระยะเวลาการรับทุนเลยครับ

 

kr2

 

ทุนแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน เลือกสมัครได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 – สมัครผ่านทางสถานฑูต จำนวน 4 ตำแหน่ง สามารถเลือกสาขาวิชาที่อยากเรียนได้ถึง 3 สาขา
 – สมัครผ่านทางมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ตำแหน่ง สามารถเลือกสาขาวิชาที่อยากเรียนได้สาขาเดียว

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 – จบการศึกษา หรือคาดว่าจะจบปริญญาตรี ในเดือนสิงหาคมปีนี้ สำหรับผู้ที่เลือกเรียนต่อปริญญาโท
จบการศึกษา หรือคาดว่าจะจบปริญญาโทในเดือนสิงหาคมปีนี้ สำหรับผู้ที่เลือกเรียนต่อปริญญาเอก

 – มีเกรดเฉลี่ยรวม ขึ้นไปตลอดการศึกษา
 – หากผู้สมัครมีผลทดสอบคะแนนทางภาษาอังกฤษ หรือ เกาหลีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

kr1

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครรับทุน
 – ใบข้อมูลส่วนตัว
 – ในแนะนำตัว
 – แผนการศึกษา
 – จดหมายแนะนำ   1 ฉบับ
 – ใบแสดงสัญญาการรับทุน
 – ใบแสดงผลการตรวจสุขภาพ
 – เอกสารจบการศึกษา หรือ เอกสารคาดว่าจะจบการศึกษา
 – Transrcipt
 – เอกสารแสดงผลคะแนนทดสอบทางภาษา เช่น TOPIK , TOEFL , IELTS (ถ้ามี)
 – ผลงานที่เคยตีพิมพ์ หรือรางวัลต่าง ๆ (ถ้ามี)
 – สำเนา Passport (สามารถส่งได้ภายหลังจากการผ่านการคัดเลือก)
 – เอกสารแสดงสัญชาติของผู้สมัครและบิดามารดา เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร

 

kr3

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครสมัครผ่านทางสถานฑูตได้ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และ ภายในเดือนมีนาคม สำหรับการสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัยครับ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการดาวน์โหลดเอกสาร 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...