ธนาคารกรุงไทย มอบทุนปริญญาโท เรียนฟรี 6 ประเทศ รวมประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย ประกาศมอบทุนการศึกษาให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษครับ

โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัย รวมไปถึงค่าครองชีพ แต่มีข้อแม้ว่าผู้รับทุนต้องรักษาผลการเรียนให้ดีในระดับ 3.00 ขึ้นไป และกลับมาทำงานชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่าของช่วงเวลารับทุนครับ

 

ktb1

 

ประเภทของทุนการศึกษา

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน เรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำใน สหรัฐอมเริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และจีน ในสาขาวิชาดังนี้
– Master of Business Administration หรือ MSc Finance / Marketing / Accounting /
– Risk Management / Financial Engineering
– Human Resource
– Management Information System ( MIS )
– Operation Research
– Economics
– International Business
– Banking and Financial Law

 

ktb2

 

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 10 ทุน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
– มีผลสอบ TOEFL 550 คะแนน หรือ IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป
– ผลสอบ GMAT 550 คะแนน หรือ GRE Quantitative 159 คะแนนขึ้นไป
– ศึกษาในหลักสูตร 2 ปี หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ktb3

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
– ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
– สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
– หนังสือรับรองการทำงาน
– หลักฐานการศึกษา
– สำเนาผลการทดสอบต่างๆ
– ผู้ชายต้องมีสำเนายกเว้น หรือผ่านการเกณ์ทหาร
– หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มของธนาคาร ให้สถานศึกษาหรือหัวหน้างาน

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครรับทุนได้จนถึง วันที่ 21 มีนาคม 2014 ดูข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัคร การสอบคัดเลือก ได้ที่ ktb.co.th ครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...