กรุงเทพประกันชีวิต มอบทุนการศึกษาปริญญาตรีและโท ทั้งในและต่างประเทศ

กรุงเทพประกันชีวิต เปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้สมัครชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันภายในประเทศ และปริญญาโททั้งในและต่างประเทศครับ

 

bang1

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน

หลักสูตรภาคภาษาไทย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาการเงิน

สถาบันที่รองรับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล / วิทยาลัยนานาชาติมหิดล  และมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะสาขาวิชาบัญชี)

 

bang2

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ จำนวน 2 ทุน

หลักสูตรภาคภาษาไทย  สาขาวิชาการประกันภัย สาขาวิชาบัญชี  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการเงิน

สถาบันที่รองรับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะสาขาบัญชี) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน

– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาวิชาการบริหารความเสี่ยง  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และสาขาวิชาการเงิน
– สามารถเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใน 100 อันดับจากการจัดอันดับ World’s Best Universities โดย U.S. News  หรือ The World University Rankings โดย Times higher education

 

bang5

 

คุณสมบัติของผู้สมัครในระดับปริญญาตรี
– มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
– มีเกรดเฉลี่ยในระดับ ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 เเละไม่เคยสอบตกวิชาใด ๆ เลย
– มีผลทดสอบทางภาษาอย่างน้อย1อย่าง ดังนี้
      CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75
      TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550
      TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213
      TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า  79
      IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

 

bang4

 

คุณสมบัติของผู้สมัครในระดับปริญญาโท
– อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สถานะโสด
– พ้นภาระทางทหาร
– งมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่กำหนด
– มีผลทดสอบทางภาษาอย่างน้อย1อย่าง (อายุไม่เกิน 1 ปี) ดังนี้
  TOEFL (Paper-base) ไม่ต่ำกว่า 550  
      TOEFL (Computer-based)ไม่ต่ำกว่า 213   
      TOEFL (Internet-based)ไม่ต่ำกว่า 80 
      IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

 

นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนใด ๆ หรือมีข้อผูกมัดกับองค์กรอื่น ๆ และไม่มีประวัติความประพฤติในทางเสื่อมเสียด้วยนะครับ

 

bang3

 

เพื่อนๆที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และทำการสมัครได้ถึง วันที่ 18 เมษายน 2557  หรือสามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 บริษัท 
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 23/115–121 
รอยัลซิตี้อเวนิว (RCA) 
ถนนพระรามเก้า บางกะปิ ห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณณุชนา  เอื้อสิริมนต์  
Tel: 0 – 2777 – 8617  
Fax: 0 – 2777 – 8611  
E–mail: [email protected]

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...