Heinrich Böll Foundation มอบทุนเรียนปริญญาโทฟรี มีเงินเดือน ที่เยอรมนี

The Heinrich Böll Foundation ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนสันติภาพ และส่งเสริมความสัมพันธ์ของนานาชาติ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในทุกๆมหาวิทยาลัยครับ ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องหลักสูตร

 

โดยทุนการศึกษานี้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปริญญาโท รวมไปถึงเงินเดือนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่าเดือนละ 850 ยูโรครับ

 

gm1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
– ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยเยอรมนี
– ต้องเป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาเยอรมันเท่านั้น
– มีความรู้ภาษาเยอรมัน
– มีผลการเรียนดีเยี่ยม
– เคยมีส่วนร่วมด้านการเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

 

gm2

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครรับทุน
ใบสมัคร
– ใบแสดงผลการเรียน (เทียบเกรดให้เป็นแบบเยอรมัน)
– ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี
– ผลการทดสอบภาษาเยอรมัน
– เรียงความบอกเหตุผลที่เราเหมาะสมกับการรับทุน
– เอกสารรับรองจากอาจารย์ และเอกสารรับรองจากบุคคลอื่น เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราเคยมีส่วนร่วม คลิกดูรูปแบบ
– เอกสารแสดงความมีส่วนร่วมกับเรื่องการเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
– เอกสารตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันในเยอรมนี

 

gm3

 

เอกสารทั้งหมดที่เขียนเองต้องเขียนด้วยภาษาเยอรมันเท่านั้น สำหรับเอกสารอื่นๆที่ออกมาจากสถาบัน หรือเอกสารรับรอง ถ้าเป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาเยอรมันด้วย แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่ต้องแปลครับ

 

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจ สามารถสมัครได้จนถึง วันที่ 1 มีนาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ stipendium.boell.de และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ boell.de ครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...