สมัครรับทุน Technology Grants เรียนต่อออสเตรียในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก

Technology Grants เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ที่จัดสรรโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด สนง. คณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ปี 2557 ครับ

 

Technology-Grants-austria-scholarship2

 

ทุนการศึกษานี้ จะแบ่งเป็น 3 แบบคือ ทุนปริญญาเอก ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก และทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกครับ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับ

 

ส่วนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา สามารถสมัครผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ทั้งนี้เพื่อทีสถาบันต้นสังกัดจะได้ทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครและส่งเอกสารผู้สมัครในนามของสถาบันมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

Technology-Grants-austria-scholarship

 

เอกสารประกอบการรับทุน
 – หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ สำหรับในส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
 – ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
 – หนังสือตอบรับการเข้าเรียน จากสถาบันในประเทศออสเตรีย
 – จดหมายแนะนำผู้สมัครจากอาจารย์
 – สำเนาแสดงผลการเรียน ระดับ อุดมศึกษา
 – สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของทุหระดับ
 – มีคะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5

 

โดยทางสำนักงานจะปิดการรับทุนการศึกษานี้ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ครับ

 

au3

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Tel: 0 2610 5463
E-mail: [email protected]
website: เวปไซต์หลัก .th หัวข้อ “Announcements”

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
– ปริญญาเอก 
– ทุนวิจัยหลัง 
– ทุนวิจยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
– แบบฟอร์มการสมัครรับทุน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...