รับตรงหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้องๆที่สนใจอย่าพลาดนะ

น้องๆที่อยากจะเรียนต่อ แล้วยังหาที่เรียนไม่ได้ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 

chula2

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 สาขาวิชา
– สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
– สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน
– สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา คณะจิตวิทยา

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

5. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 

โดยสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดและขั้นตอนการสมัครได้ในเว็บไซต์ www.admissions.chula.ac.th/international-program.html ลองสมัครกันและคนที่อยากจะเรียนก็ขอให้สมหวังกันทุกคนเลยนะจ๊ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
เตรียมตัวไปเรียนต่อเมืองนอกกับ www.WeGoInter.com เว็บดีๆที่จะทำให้การเรียนไกลบ้าน เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว... :)

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...