อายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนเรียนดีในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กว่า 90 ทุน

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สมัครรับทุนการศึกษาจำนวน 90 ทุนด้วยกันครับ

 

โดยในระดับอาชีวะศึกษา จะเป็นทุนการศึกษารายละ 15,000 บาทจำนวน 40 ทุน ส่วนอุดมศึกษาจะมอบเป็นรายปี ปีละ 25,000 บาท จำนวน 50 ทุนครับ

 

SCS3

 

สาขาเปิดให้รับสมัครทุน
 – ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.)
    – เกษตรกรรม
    – อุตสาหกรรม
    – เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    – คหกรรมและอุตสาหกรรมการโรงแรม
    – พาณิชยกรรม

 

SCS2

 

 – ระดับอุดมศึกษา
    – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    – อุตสาหกรรมการเกษตร
    – เทคโนโลยีการเกษตร
    – เทคโนโลยีสารสนเทศ
    – คหกรรมศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ
    – โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
    – สาธารณสุขศาสตร์
    – ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    – จิตวิทยา
    – วิศวกรรมศาสตร์
    – พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    – บริหารธุรกิจ
    – วิทยาการจัดการ

 

SCS1

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทุนการศึกษานี้ได้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อผู้มอบทุนได้ที่ เวปไซต์หลัก  หรือติดต่อได้โดยตรงที่ คณะ ภาควิชา หรือกองกิจการนักศึกษา ที่ผู้สนใจกำลังศึกษาอยู่เลยครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...