สถานทูตอเมริกา ร่วมกับ Fulbright มอบทุนการศึกษาประจำฤดูร้อนปี 2557

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) เปิดให้อาจารย์ที่สนใจ สมัครรับทุน Study of the United States Institutes Program for Faculty Scholars ประจำภาคเรียนฤดูร้อนปี 2557 ครับ

โดยทุนนี้เป็นให้ผู้สมัครเลือกเข้าร่วมโครงการต่างๆ จำนวน 6 โครงการ กับทางมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงเดือนมิถุนายน 2557 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ดังนี้ครับ

 

us4

 

 – U.S. Foreign Policy(University of Florida, Gainesville) 
 – Contemporary American Literature(University of Louisville)
 – ReligionPluralism in the U.S.(University of California, Santa Barbara)
 – U.S. Culture and Society(New York University) 
 – U.S. Political Thought(University of Massachusetts, Amherst) 
 – Journalism and Media(Ohio University)

 

us1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 – เป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย  ที่ดำเนินการสอนและมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษา เช่น 
    – เศรษฐศาสตร์ 
    – รัฐศาสตร์ 
    – นิติศาสตร์ 
    – สังคมศาสตร์ 
    – มนุษยวิทยา 
    – มนุษยศาสตร์ 
    – ปรัชญาและศาสนา
    – ภาษาและวรรณกรรม
 – มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ คือสามารถอ่านเอกสารได้อย่างน้อย 30 หน้าขึ้นไปต่อวัน
 – สามารถเข้าร่วมอภิปราย และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นระหว่างโครงการ

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ โดยต้องส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ครับ

 

us2

 

เอกสารที่จำเป็น
 – หนังสือรับรอง
 – สำเนาผลการเรียน ทรานสคริปต์
 – ประวัติโดยย่อ
 – ผลการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ต้องทำสำเนาใบสมัครเพิ่มอีก 4 ชุด (ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษ) โดยไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มอย่างอื่นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้

 

us3

 

ส่งไปได้ที่
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน   (ฟุลไบรท์) 
เลขที่ 21/5 อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 
ถนนสาทรใต้ 
กรุงเทพ 10120

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-285-0581-2 ต่อ 107 (คุณ ศรียุดา)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...