ทุน Eiffel เรียนต่อปริญญาโท ที่ประเทศฝรั่งเศส

รัฐบาลฝรั่งเศส เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติรวมถึงประเทศไทย สมัครเข้ารับทุน Eiffel เพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสังกัดรัฐบาล ในสาขาวิชาที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2557 ครับ

 

โดยทุน Eiffel นี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 1,200 ยูโร รวมไปถึงค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ ค่าที่พัก และค่าคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมก่อนไปครับ

 

FR1

 

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากทางสถานศึกษาที่ตนเข้าเรียนด้วยครับ และทางมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งในฝรั่งเศสไม่มีกาารเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักศึกษาใหม่ครับ

 

สาขาวิชาที่เปิดให้สมัครรับทุน
– วิศวกรรมศาสตร์                               – คณิตศาสตร์
 – ฟิสิกส์                                              – เคมี
 – วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                          – เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทค
 – วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                     – ธรณีวิทยา
 – วิทยาการคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร   – เศรษฐศาสตร์
 – บริหารธุรกิจและการจัดการ                 – นิติศาสตร์
 – รัฐศาสตร์

 

FR2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 – อายุไม่เกิน 30 ปี
 – สมัครเข้าเรียนในสถาบันสังกัดรัฐบาลฝรั่งเศสได้ก่อนสมัครขอรับทุน
 – สมัครเข้าเรียนเฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด

สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2557  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ เพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา  และกรอกใบสมัครได้ที่ กรอกใบสมัคร

 

FR3

 

ส่งไปที่

Campus France – Programme Eiffel
28 rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...