ทุนพัชรกิติยาภา มอบทุนศึกษาปริญญาโท Cornell University, USA

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ได้จัดโครงการสอบแข่งขันชิงทุน พัชรกิติยาภา จำนวนเพียง 1 ทุนเท่านั้นครับ เพื่อศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายที่ Cornell Law School ครับ

โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ

 

us1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 – ถือสัญชาติไทย
 – จบปริญญาตรีด้านกฏหมายด้วยเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 – สามารถสอบไล่เนติบัณฑิตได้
 – มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ
    – TOEFL ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า 
        – คะแนนการฟังไม่น้อยกว่า 59 (paper-based) หรือ 24 (computer-based) หรือ 25 (internet- based) 
        – คะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (internet-based)

 

โดยทางผู้สมัครต้องสอบสัมภาษณ์ และผ่านการตรวจร่างกาย รวมถึงยื่นใบสมัครสามัญสมาชิกก่อนวันสอบแข่งขัน และเป็นสามัญสมาชิกก่อนได้รับทุนครับ

 

us2

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์- เนติบัณฑิตยสภา หรือโหลดใบสมัครได้ที่ เวปไซต์หลัก www.thethaibar.or.th จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ครับ

 

เอกสารที่ต้องแนบ
 – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ¾ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ
 – Transcript
 – ใบแสดงผลคะแนนทดสอบทางภาษาอังกฤษ
 – ใบรับรองการเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือหนังสือรับรองการ สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ 
 – สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 – สำเนาเอกสารสำคัญอื่น ๆ เช่น สมรส เปลี่ยนชื่อสกุล

 

us3

 

เอกสารทั้งหมด ผู้สมัครต้องเซ็นกำกับ รับรองสำเนาถูกต้อง และต้องนำฉบับจริงเข้าไปแสดงตอนส่งเอกสารด้วยนะครับ ยืนเอกสารได้ที่

 

ที่แผนกเลขาธิการ ชั้น 2 
 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก 
 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...