สกอ. มอบทุนแลกเปลี่ยนในประเทศออสเตรีย เครือข่ายมหาวิทยาลัย ASEA-UNINET

ทุนมาใหม่จาก สกอ. เปิดโอกาสให้ไปแลกเปลี่ยนบุคลากรได้ไกลถึงประเทศออสเตรีย ให้ผู้ได้รับคัดเลือกไปทำงานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรีย ภายใต้เครือข่าย ASEA-UNINET ที่มีมากถึงกว่า 18 แห่ง เป็นเวลา 1 เดือนเต็มด้วยกัน

 

โดยทางผู้สมัครจะต้องทำเรื่องในการขอรับทุนกับสถาบันการศึกษาของตนเพื่อแสดงความประสงค์ในการขอรับทุนนี้ และ ทางสถาบันของตนนั้นต้องทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครในนามสถาบันตนด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นจึงส่งมายัง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) นั่นเอง

 

austria

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.) ใบสมัครขอรับทุนที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว พร้อมกับรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ก็ได้

2.) หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันการศึกษา พร้อมลงนามของอธิการบดี หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจ

3.) สำเนาแสดงผลการเรียนระดับอุดมศึกษา (Transcripts) ในทุกๆ ระดับที่ตนเคยได้รับ (ภาษาอังกฤษ เท่านั้น)

4.) หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการ (Acceptance Letter) จากสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรียที่จะไปทำการวิจัย

5.) จดหมายรับรองอย่างเป็นทางการ (Recommendation Letter) จากสถาบันการศึกษาของตน (ภาษาอังกฤษ เท่านั้น)

 

austria2

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายสมาชิก ASEA – UNINET ทั้ง 18 แห่ง (เฉพาะในเมืองไทย)
1.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
8.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9.) มหาวิทยาลัยมหิดล
10.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
16.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
18.) มหาวิทยาลัยบูรพา

 

austria3

 

ในส่วนของเอกสารต่างๆ สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่นี่
1.) รายละเอียดทุนการศึกษา
2.) แบบฟอร์มการขอรับทุน

 

ใครคนไหนที่สนใจรับทุนการศึกษา ก็สามารถติดตามดูรายละเอียดได้โดยตรงที่เว็บไซต์ของ สกอ. เลยครับผมได้ที่ www.mua.go.th  โดยยังไม่มีกำหนดการปิดรับสมัคร แต่รีบหน่อยก็แล้วกันครับ จะได้ไม่พลาดกัน….

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...