ทุนปริญญาเอก Fung Global Fellows Program เรียนต่อ USA

Princeton University มอบทุนการศึกษา 2013 Fung Global Fellows Program ปริญญาเอก ในสาขาวิชา Social sciences และ Humanities เป็นทุนที่ทางมหาวิทยาลัยมอบเป็นประจำทุกๆปี ปีละ 6 ทุนด้วยกันครับ

ทุน Fung Global Fellows Program มีระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน ตั้งแต่กันยายน – มิถุนายนครับ โดยทุนจะครอบคลุมค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าขนส่งเอกสารในการทำวิจัยครับ

 

PU1

 

เงื่อนไขในการสมัครทุน
– จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2547
– 
ไม่เคยได้รับทุนปริญญาเอก
– เข้าเรียนภายในระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
– สามารถแสดงผลงานในงานประชุมของมหาวิทยาลัยได้

โดยจะวัดจากความพร้อมของงานวิจัย หัวข้องานวิจัย แฟ้มสะสมผลงาน และประสบการณ์การทำงานครับ

 

เอกสารที่ต้องใช้
 – จดหมายแนะนำตัว (Cover Letter)
 – ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)
 – หัวข้องานวิจัย (Reaearch Proposal)
 – ตัวอย่างงานเขียน (For Sample, Maximum 50 pages)
 – จดหมายรับรองในการทำงาน จากหัวหน้างาน

 

PU2

 

เพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร 

หรือติดต่อได้ที่
TEL: (609) 258-2453
EMAIL: [email protected]

ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นี้ครับ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อทางอีเมลล์ ราว ๆเดือนธันวาคม เพื่อนัดสอบสัมภาษณ์ต่อไปครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...