การรถไฟแห่งประเทศไทย รับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นใหม่ ถึง 27 มีนาคมนี้!!

ตอนนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ปวช. เข้าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

 

railway

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร ประกอบไปด้วยสาขาต่างๆดังนี้

สาขาช่างเครื่องกล คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาเครื่องกล
– สาขางานยานยนต์
– สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
– สาขางานเครื่องกลเรือ
– สาขางานเครื่องกลเกษตร

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานไฟฟ้ากำลัง
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 

สาขาช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานไฟฟ้ากำลัง
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานเมคคาทรอนิกส์

 

สาขาวิชาช่างโยธา คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาการก่อสร้าง
– สาขางานก่อสร้าง
– สาขางานโยธา
– สาขางานสำรวจ

 

สาขาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
– สาขางานโทรคมนาคม
– สาขางานไฟฟ้ากำลัง
– สาขางานเมคคาทรอนิกส์

 

สาขาการเดินรถ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ปี)

สาขาวิชาพาณิชยการ
– สาขางานการบัญชี
– สาขางานการขาย
– สาขางานเลขานุการ
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขางานธุรกิจค้าปลีก
– สาขางานประชาสัมพันธ์
– สาขางานภาษาต่างประเทศ

 

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร กำหนดเอาไว้ว่า…
– จบการศึกษาชั้น ปวช. ด้วยผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
– อายุระหว่าง 18-25 ปี
– ส่วนสูงอย่างน้อย 160 ซม. น้ำหนักอย่างน้อย 45 กก. และส่วนสูงลบน้ำหนักต้องไม่เกิน 100
– พ้นจากภาระทางทหาร

 

การสมัครเปิดตั้งแต่วันนี้ จนถึง 27 มีนาคมนี้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ดาวน์โหลดเอกสาร หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.railway.co.th/auction/declare/declareMain.asp?Num=80 ได้เลยครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
เตรียมตัวไปเรียนต่อเมืองนอกกับ www.WeGoInter.com เว็บดีๆที่จะทำให้การเรียนไกลบ้าน เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว... :)

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...