เรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

ทำความรู้จักกับประเทศสหรัฐอเมริกา…

สหรัฐอเมริกา (United States of America) ถือเป็นประเทศขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ในปัจจุบันคาดว่ามีประชากรอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 300 ล้านคน โดยแบ่งการปกครองออกเป็นรัฐ โดยแต่ละรัฐจะมีอิสระในการปกครองตนเอง แต่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง

ประกอบไปด้วยรัฐในแผ่นดินใหญ่ทั้งสิ้น 48 รัฐ และ Alaska กับ Hawaii ซึ่งไม่ได้อยู่ติดกับแผ่นดินใหญ่

 

usa

สำหรับใครที่สนใจจะดูเรื่องนี้เพิ่มเติม ลองเข้าไปดูบทความ การแบ่งภูมิภาคทั้ง 6 ภาคในสหรัฐอเมริกา และ การแบ่งเขตเวลาต่างๆในสหรัฐอเมริกา เนื่่องจากประเทศมีขนาดใหญ่เลยต้องมีเขตเวลาของแต่ละพื้นที่นั่นเอง….

 

 

ระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากแบ่งการปกครองเป็นรัฐ แต่ละรัฐจึงมีนโยบายการศึกษาของตนเองที่แตกต่างกันไป โดยไม่ต้องขึ้นกับรัฐบาลกลาง แต่ก็ยังมีการศึกษาภาคบังคับที่กำหนดเอาไว้ว่าเด็กทุกคนที่มีสัญชาติอเมริกัน จะได้รับสิทธิ์เรียนฟรีในโรงเรียนของรัฐ จนกระทั่งจบเกรด 12 (ระดับมัธยมปลาย)

เพราะฉะนั้น ถ้านักศึกษาต่างชาติต้องการไปเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา จะสามารถเลือกเรียนได้ในโรงเรียนเอกชนเท่านั้น (ยกเว้นนักเรียนที่ไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบางโครงการ สามารถใช้สิทธิเรียนโรงเรียนรัฐได้)

 

us-education

 

การแบ่งระดับการศึกษา

ระดับอนุบาล ( Kindergarten)
ระดับอนุบาลของสหรัฐอเมริกา ไม่ได้อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ นั่นหมายถึงว่าใครจะเรียนก็ได้ หรือจะไม่เข้าเรียนก็ได้นั่นเอง สามารถข้ามไประดับต่อไปได้เลย

 

ระดับประถมศึกษา (Elementary School)
ระดับประถมเป็นการศึกษาภาคบังคับ ที่นักเรียนทุกคนจะต้องผ่าน โดยมีระยะเวลาการเรียนทั้งหมด 6 ปีเหมือนของไทยเราเลยครับ ตั้งแต่ระดับเกรด 1 ถึงเกรด 6

 

ระดับมัธยมศึกษา(Secondary School)
โรงเรียนมัธยม ก็เป็นหลักสูตรภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
โรงเรียนรัฐบาล

โรงเรียนเอกชน 3 รูปแบบ
Independent School หรือ Prep. School เตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
Parochial School โรงเรียนศาสนาโรมันคาธอลิค
Bible School หรือ Christian School สอนศาสนาควบคู่กับวิชาการ

 

ระดับอุดมศึกษา จะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ 4 รูปแบบ ได้แก่

– Junior College คือหลักสูตร 2 ปี จะรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลาย ซึ่งบางแห่งสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตไปยังระดับมหาวิทยาลัยได้

– College หรือวิทยาลัย เป็นหลักสูตร 4 ปี เมื่อจบแล้วจะได้รับวุฒิปริญญาตรี ซึ่งบางแห่งก็เปิดสอนถึงปริญญาโทด้วย

– University มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาโท 2 ปี และระดับปริญญาเอก 4 ปี เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของไทย

– Institute หรือสถาบันวิชาชีพขั้นสูง จะสอนเฉพาะทางเช่น แพทย์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเปิดสอนตั้งแต่ 3-8 ปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

 

ที่มา: เรียนอเมริกาตั้งแต่เด็กๆจะดีกว่าที่ไทยไหม?? เรามาทำความรู้จักระบบการศึกษา USA กันก่อน…

us-education2

 

 

การเปิดเทอม-ปิดเทอม ในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยปกติแล้ว การปิดเทอมและเปิดเทอมในสหรัฐอเมริกา จะมีที่นิยมใช้กันอยู่ 4 แบบ แต่หลักๆจะเป็นแบบแรกเกือบทั้งหมด ยังไงก็ตามเราลองมาศึกษาทุกๆรูปแบบกันไว้เลยครับ

 

ระบบเปิดเทอมแบบ Semester

ระบบนี้นิยมใช้กันมากที่สุด จะแบ่งการภาคการศึกษาออกเป็น 2 Semester หรือ 2 เทอมเหมือนบ้านเรา และอาจจะมีภาค Summer อีก 1 ภาค หลังจากปิดการศึกษาแบบปกติไปแล้ว ประกอบไปด้วย

Fall Semester     ตั้งแต่เดือนกันยายน    ถึงเดือนธันวาคม (จากนั้นก็ปิดช่วงคริสมาสต์ ปีใหม่ และฤดูหนาว)
Spring Semester     ตั้งแต่เดือนมกราคม    ถึงเดือนพฤษภาคม
Summer Session     ตั้งแต่เดือนมิถุนายน    ถึงเดือนสิงหาคม (ช่วงฤดูร้อนของที่นู่นคือช่วงนี้จ้า)

 

ระบบเปิดเทอมแบบ Quarter

จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 เทอมเท่าๆกัน โดยแต่ละเทอมจะเรียนอยู่ประมาณ 11-12 สัปดาห์ เรียกว่าเกือบ 3 เดือน วนไปจนครบปีเลยล่ะ

Fall Quarter     ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน  ถึงเดือนธันวาคม
Winter Quarter     ตั้งแต่เดือนมกราคม     ถึงกลางเดือนมีนาคม
Spring Quarter     ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน
Summer Quarter     ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม

 

ระบบเปิดเทอมแบบ Trimester

ระบบนี้ใช้ไม่ค่อยแพร่หลายเหมือน 2 ระบบข้างบนนะ โดยจะแบ่งการเปิดเทอมออกเป็นเทอมละประมาณ 15 สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เทอมต่อปี สถาบันดังๆที่ใช้ระบบนี้ก็เช่นที่ University of Michigan นั่นเอง

 

ระบบเปิดเทอมแบบ 4-1-4

ระบบนี้ก็พบเห็นได้น้อยมาก อาจจะเปิดในบางหลักสูตรหรือบางคณะ ของบางมหาวิทยาลัย โดยจะเปิดเรียนเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน 2 เทอม พร้อมกับช่วงฝึกงานอีก 1 เดือน ปกติจะอยู่ในเดือนมกราคม

สถาบันที่ใช้ระบบนี้ก็เช่น Massachusetts Institute of Technology และ Johns Hopkins University

 

ที่มา: มารู้จักระบบการเปิดปิดเทอมในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลดีๆที่คนอยากเรียนนอกต้องเข้าใจ

university-semester-usa

 

 

การสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

 

การสมัครเรียนต่อปริญญาตรี

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีกว่า 5,000 แห่ง นั่นทำให้การสมัครเข้าเรียนนั้นเราอาจจะเลือกได้อย่างยากลำบาก แต่ขั้นตอนแรกก็คือการวางแผนว่าต้องการเรียนต่อเมืองไหน? มหาวิทยาลัยอะไร? หรือหลักสูตรไหน? ซึ่งสามารถค้นข้อมูลในเว็บนี้ได้ก่อนนะครับ

 

หลังจากเราวางแผนได้แล้วว่าจะเรียนที่ไหน ก็ต้องเตรียมตัวสมัคร แนะนำว่าควรสมัครก่อนมหาวิทยาลัยเปิดเทอมประมาณ 12-15 เดือน ซึ่งปกติแล้วแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีกำหนดการณ์รับสมัครต่างกัน (ส่วนใหญ่ช่วงปลายปี)

แนะนำให้น้องๆสอบถามจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สามารถอีเมล์ถามเจ้าหน้าที่ได้… และไม่ต้องกลัวนะครับ เค้าพร้อมยินดีตอบเราทุกคำถามเลย ^^

 

สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอมเริกา ที่ขาดไม่ได้มี 2 อย่างก็คือ
– ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (คะแนนสอบจะเก็บไว้ได้ 2 ปี)
– ผลสอบ SAT (คล้ายๆกับการสอบ O-net, GAT PAT หรือเก็บคะแนนแอดมิชชันของบ้านเรานี่แหละครับ)

 

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมเอกสารอื่นๆให้พร้อม ตัวอย่างเช่น
– ใบสมัคร
– ผลการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
– จดหมายแนะนำตัวของเรา
– เกียรติประวัติที่สร้างชื่อเสียงให้ตัวเรา ใครเป็นนักกีฬาระดับชาติ ใครเคยแข่งอะไรทางวิชาการ คณิตศาสตร์โอลิมปิค หรืออะไรพวกนี้ขนมาให้หมดเลย
– จดหมายแนะนำ ให้อาจารย์ของเราเขียนให้ 2 คน คนละฉบับ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยใช้พิจารณาด้วย
– สมุดบัญชีพ่อแม่ ข้อนี้หลายคนอาจจะงง แต่มหาวิทยาลัยเอกชนในอเมริกาหลายแห่ง ก็มีโควต้าพิเศษให้ผู้บริจาคเงินช่วยเหลือ ใครพ่อแม่รวยก็มีโอกาสสอบเข้ามากขึ้น

 

หลังจากยื่นใบสมัครไปแล้ว ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาความสามารถ รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆของเรา หลังจากนั้นอาจจะนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ และจะประกาศผลตอบรับมาให้่เราประมาณ 1-2 เดือนภายหลังการสัมภาษณ์นั่นเองล่ะ

 

graduation

 

การสมัครเรียนต่อปริญญาโท

การสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะคล้ายคลึงกับการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เพียงจะต่างกันตรงที่คราวนี้ต้องใช้วุฒิปริญญาตรีแทนวุฒิมัธยมปลาย นอกจากนี้ยังไม่ต้องใช้คะแนน SAT อีกแล้ว แต่มีคะแนนอื่นๆเข้ามาแทน ได้แก่

– ผลคะแนนสอบ GRE (Graduate Record Examination) เป็นการสอบวัดเชาว์ความรู้ เพื่อเรียนต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี
– ผลคะแนนสอบ GMAT (Graduate Management Admission Test) ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ของผู้ที่จะเรียนต่อในสาขาด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

เอกสารอื่นๆนั้นก็จะเหมือนกับการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบไปด้วย
– ใบสมัคร
– ผลการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
– จดหมายแนะนำตัวของเรา
– เกียรติประวัติที่สร้างชื่อเสียงให้ตัวเรา ใครเป็นนักกีฬาระดับชาติ ใครเคยแข่งอะไรทางวิชาการ คณิตศาสตร์โอลิมปิค หรืออะไรพวกนี้ขนมาให้หมดเลย
– จดหมายแนะนำ ให้อาจารย์ของเราเขียนให้ 2 คน คนละฉบับ
– ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (มหาวิทยาลัยไหนใช้เท่าไร ลองดูเลย)

 

graduation2

 

 

การขอ Visa นักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า ประกอบไปด้วย
– Passport สำคัญที่สุด
– รูปถ่ายสำหรับขอวีซ่าอเมริกา ขนาด 5×5 ซม. ซึ่งร้านถ่ายรูปส่วนใหญ่จะรู้ดีครับว่าเป็นแบบไหน
– เอกสาร I-20 ที่ออกโดยสถาบันที่เราจะเข้าเรียน
– แบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียนอเมริกา DS160
– ใบเสร็จค่า SEVIS Fee
– ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า
– ใบนัดวันจองสัมภาษณ์วีซ่า
– เอกสารอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานการเงิน ประวัติการทำงาน เตรียมไว้ให้พร้อมนะ

ส่วนในเรื่องของค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนอเมริกา จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท แบ่งออกเป็น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่า SEVIS Fee (เป็นค่าระบบการทำข้อมูลนักเรียนต่างชาติ) ค่าจองวันสัมภาษณ์ รวมๆกัน

 

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนอเมริกา มีขั้นตอนดังนี้

– การจองสัมภาษณ์วีซ่า สามารถทำได้ 2 วิธี คือการจองผ่านทางเว็บไซต์ และจองผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งแนะนำว่าจองผ่านทางเว็บไซต์จะสะดวกและประหยัดกว่า เนื่องจากหากจองผ่านเว็บไซต์จะเสียค่า PIN เพื่อเข้าระบบเพียงแค่ $12 หากจองผ่านโทรศัพท์จะเสียมากถึง $20

– จองผ่านอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ http://thailand.us-visaservices.com

– การเลือกสถานที่สอบสัมภาษณ์ สามารถเลือกได้ระหว่างสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย หรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในภาคเหนือ

 

ที่มา: เคลียร์ข้อสงสัย สมัครวีซ่านักเรียน USA ต้องเตรียมเอกสาร-เตรียมเงิน ยังไงบ้าง!?

student-visa-usa

 

 

เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

รวมเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใครที่สนใจก็สามารถคลิกไล่ดูกันไปได้ทีละเรื่องเลยนะครับ หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยแนะแนวทางได้ไม่มากก็น้อย แล้วทีมงานเราจะหามาอัพเดทกันตลอดเลยครับ ^^

 

แนะนำที่เรียนในสหรัฐอเมริกา

จัดให้เต็มๆ 61 รายชื่อสถาบันใน USA ที่ให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีแบบเต็มจำนวน !!

อยากประหยัดงบมาดูเลย… 10 มหาวิทยาลัย USA ที่ค่าหอพักนักศึกษาถูกที่สุด

แนะนำ 7 มหาวิทยาลัยน่าเรียนใน USA สำหรับคนที่ชอบความหนาวและหิมะ

มารู้จักนักเรียนนายร้อยสหรัฐ จากโรงเรียนทหาร West Point จะหล่อสู้นายร้อยไทยได้ไหม…

เรียนอเมริกาตั้งแต่เด็กๆจะดีกว่าที่ไทยไหม?? เรามาทำความรู้จักระบบการศึกษา USA กันก่อน…

10 มหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ใครอยากเรียนต่อเมือง Boston สหรัฐอเมริกา มาชมมหาวิทยาลัยดังที่น่าสนใจเลย…

อยากรู้กันไหม… เงินทุกบาทที่เราจ่ายค่าเทอม มหาวิทยาลัยเอาไปทำอะไรบ้าง !?

10 เทคนิคเขียนเรียงความ ให้ได้เรียนต่อมหาลัยชั้นนำ พร้อมรับทุนการศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีอเมริกา จัดอันดับ 10 มหาลัย USA ด้านเทคโนโลยี ผลก็คือ….

10 อันดับหอพักนักศึกษา ราคาแพงที่สุดใน USA นักศึกษาเห็นแล้วซีดเลย!!

เปรียบเทียบ 4 ข้อดี-ข้อเสีย ของการเรียนต่อในเมืองใหญ่ ว่าเหมาะกับเราหรือไม่!!

แนะนำ 4 มหาวิทยาลัยดังน่าเรียนใน New York City เมืองที่หลายคนใฝ่ฝัน

ผลโหวตนักเดินทาง จัดอันดับ 10 สุดยอดสนามบินใน USA มาดูว่าจะเป็นที่ไหน…

มาดูเว็บต่างชาติ จัดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยออกแบบห่วยแตกที่สุดใน USA

ไปแล้วไม่กลัวเหงา… 10 มหาลัยใน USA ที่มีสัดส่วนนักเรียนต่างชาติมากที่สุด

มาดูเคล็ดลับดีๆ… เมื่อมีปัญหากับรูมเมท จะแก้ปัญหาและปรับความเข้าใจอย่างไร

จัดอันดับ 10 สุดยอดมหาวิทยาลัยโลก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใครอยากเรียนต้องดู…

แนะนำ 10 อันดับสุดยอดหลักสูตรออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้อย่างสบายๆ

อยากจบมาแล้วมีธุรกิจประสบความสำเร็จ ต้องไปเรียนมหาวิทยาไหนมาดูเลย…

อยากรู้ไหมว่า… เรียนต่อมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลก ต้องเสียค่าเล่าเรียนเท่าไรบ้าง !??

อยากได้ทุนต้องดู… 10 สถาบันดังในอเมริกา ที่มอบทุนเรียนต่อให้นักศึกษามากที่สุด

แนะนำ 11 สาชาวิชาสุด Hot!! ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันและอนาคต

อยากได้ทุนห้ามพลาด…. 5 มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติมากที่สุด

เด็กมัธยมในสหรัฐอเมริกา เค้าเรียนอะไรกันบ้าง วันนี้เราจะพาไปดู….

Sho Yano เด็กหนุ่มอัจฉริยะ นายแพทย์อายุน้อยที่สุดแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก้

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในสหรัฐอเมริกา บรรยากาศดีน่าไปเรียน

ใช้ชีวิตอย่างไร…. จึงจะรอดจากชีวิตปีหนึ่งในมหาวิทยาลัย !!??

Stanford University มหาวิทยาลัยแห่งจักรยาน เพื่อสิ่งแวดล้อมและอนาคต

จัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัย USA ที่ดีที่สุด ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการบิน

10 อันดับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ MBA ที่ดีสุดในสหรัฐอเมริกา… มาชมกันเลย

Yahoo เปิดเผยข้อมูล สาขาวิชาไหนเรียนจบมาแล้ว โอกาสตกงานเกิน 10%

อยากให้รู้จัก Berry College สถาบันที่ได้รับยกย่อง ว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก !!

แนะนำ 7 แนวทางดีๆ สำหรับคนงบน้อย ให้เก็บเงินไปเรียนต่อต่างแดนได้

จัดอันดับ 10 หลักสูตรปริญญาโทไฟแนนซ์ ในสหรัฐอเมริกา เป็นที่ไหนมาดูกัน..!!

เรียนแล้วไม่คุ้ม!! 8 สาขาวิชาที่ไม่คุ้มค่ากับการเรียน ในสหรัฐอเมริกา

ชีวิตแสนเศร้าของ James Meredith นักศึกษาผิวดำคนแรก ในประวัติศาสตร์อเมริกา

เหตุผล 8 ข้อ ที่เราไม่ควรเลือกเรียนสาขาบริหารธุรกิจ มาอ่านกันไว้เลย…

เรียนที่ไหนดี… มาดู 10 อันดับรัฐใน USA ที่มีนักศึกษาปี 1 มากที่สุดกันเลย

เปรียบเทียบ 4 ประเทศดัง เรียนภาษาอังกฤษประเทศไหนดีที่สุด มาชมเลย….

แนะนำ ‘โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน’ ที่น่าสนใจ ให้น้องๆมัธยมได้ไปต่างแดน

เรียนอะไรดี!? พบกับ 7 หลักสูตรที่คุ้มค่ากับการเรียนมากที่สุด ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อมหาลัยระดับท็อปใน USA มีค่าใช้จ่ายเท่าไรบ้าง… วันนี้เรามีคำตอบ

เหตุผล 7 ข้อ ว่าทำไมการเรียนมหาวิทยาลัยใน USA จึงเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าๆ

แนะนำ 4 เทคนิคการเก็บเงินสำหรับคนงบน้อย ที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศ

ผลสำรวจพบนักเรียน USA แค่ 10% ที่ตั้งใจเรียน ที่เหลือ 90% ทำอะไรกันบ้างมาดู

สาขาไหนมาแรง… รู้เลย!! เผย 9 หลักสูตร ที่ฮิตสุดในสหรัฐอเมริกาตอนนี้

เผยรายชื่อสาขาวิชา ‘จบมาแล้ว ได้งานแน่นอน’ 10 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา

เผย 10 รายชื่อสาขาวิชา ‘จบมาแล้ว ไม่มีงานทำ’ มากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ทำความรู้จักกับ ‘ทุนเรียนต่อต่างประเทศ’ ทั้งหมด 4 ประเภท ว่ามีอะไรกันบ้าง… ?

เรื่องที่อยู่เรื่องใหญ่…!! เทคนิคในการเลือกหอพักในต่างแดน รู้ไว้ก่อนน้ำตาตก

 

การใช้ชีวิต-ทำงานในสหรัฐอเมริกา

เตือนภัย 7 ย่านอันตรายในเมืองใหญ่ของ USA ที่คนไทยควรหลีกเลี่ยง !!

Forbes จัดอันดับ 10 สาขาอาชีพด้านสุขภาพที่กำลังมาแรง-รายได้ดี ในสหรัฐอเมริกา

เปิดเผยให้รู้เลย 12 สาขาวิชาที่จบมาแล้วโอกาสตกงานมากที่สุด ในสหรัฐอเมริกา

10 สิ่งที่นักเรียนมักจะทำผิดพลาด เมื่อสมัครเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

มาดูกฎหมายแปลกๆจากบางรัฐใน USA ที่จะทำให้คุณ อึ้ง!! ทึ่ง!! เสียว!!

5 เทคนิคทำเงินระหว่างเรียนต่างประเทศ โดยไม่ต้องทำงานพาร์ทไทม์แบบเดิมๆ

5 เทคนิคเจ๋งๆ ในการประหยัดเงิน เพื่อการเรียนต่างประเทศอย่างมีความสุข

10 อันดับ เมืองค่าครองชีพถูกที่สุดใน USA งานนี้ใครอยากไปห้ามพลาด !!

10 อาชีพใหม่สุด Hot!! ที่กำลังมาแรงในสหรัฐอเมริกา น่าสนใจมากๆเลย

ใน USA พูดภาษาอะไรกันบ้าง ลองมาดู 10 อันดับภาษาที่ใช้มากสุดในประเทศนี้เลย….

Detroit เมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกา กับอดีตที่รุ่งเรือง และอนาคตที่มืดมน

เปิดเผยข้อมูล 6 อาชีพน่าสนใจ ทำรายได้ชั่วโมงละ 1,000 บาท !!

รู้จัก 7 อาชีพแห่งอนาคตในอเมริกา รายได้ดี แถมไม่ต้องมีใบปริญญา

สุดยอด 6 บริษัทใหญ่… นักศึกษาอเมริกัน จบมาแล้วอยากทำงานด้วยที่สุดเลย

เผยผลสำรวจ… 10 อาชีพไม่มีความสุขที่สุด ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบ Self Checkout ในห้างอเมริกา ลูกค้าซื้อของ-ยิงบาร์โค้ด-คิดเงิน-จ่ายเงินเอง

ห้ามพลาด… 6 อันดับ อาชีพแห่งอนาคตปี 2020 ในประเทศสหรัฐอเมริกา

อนาคตสดใส!! 5 สาขาวิชา ที่นายจ้างใน USA อยากรับเข้าทำงานมากที่สุด

อยากเรียนต่ออเมริกาต้องอ่าน… ความจริง 9 ข้อ ของรัฐ California ที่หลายคนไม่เคยรู้

เปิดเผย 10 อาชีพที่มีความสุขที่สุดในสหรัฐอเมริกา เรียนด้านนี้ไม่มีผิดหวัง

 

การเดินทางท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา

รู้ไว้รอดตายนะจ๊ะ!! 7 อันดับสนามบินปลอดภัยที่สุดใน USA มาดูกันเลย

เที่ยวชมหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก… หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) !!!

ครั้งเดียวในชีวิต….ต้องไป 5 อันดับเมืองที่คนไทยอยากไปที่สุด ในอเมริกา

ชาวอเมริกันโหวต 7 สุดยอดสนามบินที่มีระบบรักษาความปลอดภัยยอดเยี่ยม ชมกันเลย

ผลสำรวจผู้โดยสาร 10 อันดับสนามบินห่วยแตกใน USA จะมีที่ไหนบ้าง !?

ใครจะไป USA ต้องดู…. 5 สุดยอดอันดับสายการบินบริการยอดเยี่ยม ในทวีปอเมริกา

ทำไมคนอเมริกัน ชอบการเดินทางด้วยรถไฟ ทั้งที่ราคาพอๆกับเครื่องบิน !?

ไขข้อข้องใจ การแบ่งเขตเวลา Time Zone ในสหรัฐอเมริกา อ่านทีเดียวรู้เรื่องเลย

ทำความรู้จัก 6 ภูมิภาคในสหรัฐอเมริกา ใครอยากจะไปห้ามพลาด

อยากเรียนต่อ USA…. มาดู 10 อันดับ รัฐที่อากาศดีที่สุด ในสหรัฐอเมริกา

 

ปัญหาเรื่อง Visa สหรัฐอเมริกา

เคลียร์ข้อสงสัย สมัครวีซ่านักเรียน USA ต้องเตรียมเอกสาร-เตรียมเงิน ยังไงบ้าง!?

รายชื่อของที่ห้ามนำเข้าสหรัฐอเมริกา รู้เอาไว้จะได้ไม่ต้องโดนยึด…!!

โดนปฏิเสธวีซ่า ต้องทำอย่างไร..!? อ่านเอาไว้จะได้ไม่พลาด และแก้ปัญหาได้