ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

University of Bath สหราชอาณาจักร มอบทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ

University of Bath สหราชอาณาจักร มอบทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ

University of Bath สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาเพื่อการวิจัยด้าน Engineering และ Design โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด และมีค่าครองชีพให้ราวๆ ปีละ 14,000 ปอนด์ด้วยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – นักศึกษาต่างชาติเท่านั้น  – สมัครเข้าเรียนในระดับวิจัย และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยผลการเรียนเกียรตินิยม  – สามารถสมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลา มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6... »

University of Oslo นอร์เวย์ มอบทุนเต็มจำนวนในระดับปริญญาเอก

University of Oslo นอร์เวย์ มอบทุนเต็มจำนวนในระดับปริญญาเอก

University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้าน Practical Philosophy ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่ละทุนก็จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย ค่าเดินทาง รวมถึงมีค่าคอบแทนให้อีกด้วยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น – จบการศึกษาสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง – สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น – มีศักยภาพในการท... »

University of Queensland ออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี IMB

University of Queensland ออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี IMB

University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี ในสาขาวิชา IMB) โดยทุนการศึกษานี้จะมีมูลค่าอยู่ที่ทุนละ 2,500 เหรียญครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – มีผลการเรียนดี  – มีทักษะทางภาษาอังกฤษ  – มีทักษะทางภาษาอังกฤษ มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5   สามารถ ดาวน์โหลด และสมัครได้แบบออนไลน์ได้เลย โดยมีกำหนดการในการปิดรับสมัครภายใน วันที่ 31 มกราคม 2560 อ่านรายละเอียดเ... »

University of York สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท

University of York สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท

University of York สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สำหรับสาขาวิชาทางด้าน Computer Science ปีการศึกษา 2560 โดยทุนการศึกษานี้ก็จะมีมีมูลค่าทุนละราวๆ 5,000 ปอนด์ครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น และสมัครเข้าเรียนได้  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เหลือได้  – มีคะแนนผลคะแนน IELTS ที่น่าพอใจเพื่อยื่นสม... »

University of Leeds สหราชอาณาจักร มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา

University of Leeds สหราชอาณาจักร มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา

University of Leeds สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษา Liberty Scholarships สำหรับผู้สนใจเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท ในทุกๆ สาขาวิชา โดยทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ซึ่งจะมีมูลค่าแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผลการเรียนในระดับปริญญาตรีของผู้สมัครครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทเท่านั้น  – จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยผลคะแนนดี  – สมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได... »

University of Queensland ออสเตรเลีย มอบทุนปริญญาตรีด้าน ICT

University of Queensland ออสเตรเลีย มอบทุนปริญญาตรีด้าน ICT

University of Queensland ออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้าน Information and Communication Technology (ICT) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้สมัครจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 3,000 เหรียญออสเตรเลียครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – มีทักษะการเขี้ยนและอ่านภาษาอังกฤษที่ดี คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5  – เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้ และไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่   เพื่อนๆ ที่สน... »

University of Copenhagen เดนมาร์ก มอบทุนเต็มจำนวนปริญญาเอกด้านกฎหมาย

University of Copenhagen เดนมาร์ก มอบทุนเต็มจำนวนปริญญาเอกด้านกฎหมาย

University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านกฎหมาย โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมดเลยครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กำหนด และควรจบ ป.โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง  – มีผลการเรียนที่ผ่านมาดี  – เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้  – มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา มีคะแน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5   เพื่อน... »

University of Brighton สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนในทุกสาขาวิชา

University of Brighton สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนในทุกสาขาวิชา

University of Brighton สหราชอาณาจักร มอบทุนการทำวิจัยในทุกๆ สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยได้เปิดสอน ให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติจากทุกๆ ประเทศ โดยแต่ละทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดแบบเต็มจำนวนเลยครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี  – มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังก... »

University of Bristol สหราชอาณาจักร มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาโท – เอก

University of Bristol สหราชอาณาจักร มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาโท – เอก

University of Bristol สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก สำหรับสาขาวิชาทางด้าน  Experimental Psychology โดยจะมีมูลค่าครอบคลุมค่าเล่าเรียน 5,500 ปอนด์ต่อปีครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นนักศึกษาต่างชาติ และจบการศึกษาในระดับก่อนหน้ามาแล้ว  – มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา   สามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 อ่านรายละ... »

University of Glasgow สหราชอาณาจักร มอบทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ จำนวน 20 ทุน

University of Glasgow สหราชอาณาจักร มอบทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ จำนวน 20 ทุน

University of Glasgow สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สำหรับสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ Social Sciences จำนวนทั้งหมดกว่า 20 ทุนด้วยกัน โดยแต่ละทุนครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมด และมีค่าครองชีพให้ด้วย ระยะเวลาสูงสุด 3 ปีเต็มครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกเท่านั้นแบบฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม์ก็ได้  – มีความสามารถในการทำวิจัยและภาษาอังกฤษสูง ไม่ไ... »


Page 2 of 1631234»