ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย Stockholm เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจจะเรียนต่อในประเทศสวีเดน ทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยในประเทศนอกสหภาพยุโรป...

มหาวิทยาลัย Glasgow ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษา...

มหาวิทยาลัย Torrens เสนอทุนการศึกษาด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ...

สาธารณรัฐออสเตรียเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์เทคนิค, เวชศาสตร์มนุษย์,...

เรื่องน่าสนใจในเว็บ...

ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษานี้ห้ามพลาด...